Visie

Syb Terpstra

Syb is senior advocaat bij bureau Brandeis met bijna 10 jaar ervaring. Hij weet alles van het intellectuele eigendomsrecht en media- & entertainmentrecht. Syb is een specialist op het gebied van het merkenrecht en ten aanzien van muziekrechten (auteursrecht en naburige rechten). Ook heeft hij uitgebreide ervaring met onder meer reclamerecht, portretrecht en commerciële contracten (zoals licentieovereenkomsten en sponsorovereenkomsten).

Kenmerken en kwaliteiten

Syb is pragmatisch ingesteld. To the point als het kan, gedetailleerd als het moet, maar altijd met oog voor het grotere plaatje. Hij denkt vooral in mogelijkheden, in plaats van risico’s. Syb streeft altijd naar een praktische oplossing, maar als een conflict onvermijdelijk is, staat hij dubbel en dwars achter zijn cliënten.

Cliënten waar Syb voor werkt

Syb werkt veel voor merkhouders in onder meer de tech-, FMCG-, fashion- en mediawereld. Daarnaast is Syb een gerespecteerd entertainmentadvocaat met veel kennis van de muziekindustrie in het bijzonder.

Syb heeft onder meer gewerkt voor cliënten als Amp.Amsterdam, Barong Family, Beverly Hills Polo Club, bunq, CarNext.com, CIVC (Champagne), Dash Berlin, Moksi, Nike, Nivea (Beiersdorf), Pathé, PepsiCo, Roger Federer, Spinnin’ Records, Tiqets en Yellow Claw.

Cliënten en collega-advocaten over Syb

Internationaal gerespecteerde advocaten rankings als WTR 1000, Legal 500 en Managing IP omschrijven Syb onder meer als “rising star” op het gebied van merkenrecht en auteursrecht en als “key lawyer”, “excellent associate” en “recommended” op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.

Cliënten en collega-advocaten zeggen in deze rankings over Syb onder meer:

 • has a very sharp mind
 • grasps the most complex subjects
 • goes to great lengths to understand what is best for his clients
 • easily negotiates favourable settlements; but when it comes down to it, he is a fierce litigator
 • represents some of the biggest names in the industry
 • very intelligent, young talent with a great future ahead of him
 • very smart and sharp and at the same time very approachable in his communication

Voordat Syb in 2018 bij bureau Brandeis in dienst trad, werkte hij bijna 5 jaar bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Voor enkele recente werkzaamheden van Syb op het gebied van IE (o.a. merkenrecht en auteursrecht) en entertainment klik hier

 

 

Visie

Fransje Brouwer

Fransje is senior advocaat bij bureau Brandeis met ruim 10 jaar ervaring. Zij is werkzaam in de praktijk media, telecom en kansspelen.

Fransje heeft eerst van 2013 tot 2017 als advocaat op Curaçao gewerkt. In haar eerste jaren als advocaat heeft zij brede ervaring opgedaan in zowel het civiel- als bestuursrecht. Op verschillende rechtsgebieden, waaronder het aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht, adviseerde Fransje aan en procedeerde zij voor cliënten uit onder meer het Caribisch gebied, Europa, Amerika en Azië.

Later kwam het accent te liggen op het bestuursprocesrecht. Voor de gerechten van Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en Aruba procedeerde Fransje vaak namens de overheid en toezichthouders over uiteenlopende kwesties; van de bouw van ruimtelijke projecten tot vergunningverlening in de financiële sector en de uitleg van de (toen nog) relatief nieuwe Rijkswetgeving.

Sinds 1 juli 2019 is Fransje aan bureau Brandeis verbonden. De kennis en ervaring die zij inmiddels heeft opgedaan, gebruikt zij nu in haar werkzaamheden voor onder meer verschillende marktpartijen op gereguleerde markten.

Een groot onderdeel van de huidige werkzaamheden van Fransje is, naar aanleiding van de recente wetswijzigingen en dus nieuwe wetgeving in dit verband, het adviseren aan en procederen namens online kansspelaanbieders uit binnen- en buitenland. De bijzondere interesse van Fransje gaat hierbij uit naar de sport-gerelateerde onderwerpen op dit gebied, zoals sponsoring aan en andere vormen van reclame in relatie tot sportorganisaties en matchfixing. Hier heeft zij ook regelmatig over gepresenteerd, waaronder bij de KNVB.

Daarnaast adviseert Fransje startups van verschillende aard over contractrechtelijke kwesties.

In haar vrije tijd reist Fransje graag en is zij op het strand en in zee te vinden om te kitesurfen en golfsurfen. Ook doet zij graag yoga, waar zij in mei 2022 een teacher training in heeft afgerond.

Heb je een specifieke vraag of wil je een keer koffie drinken met Fransje, neem dan gerust contact met haar op.

Visie

Casper Rooijakkers

Casper Rooijakkers is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in procedures op het gebied van financieel recht. Cliënten waarderen hem om zijn flexibiliteit en vermogen om snel hun bedrijfsvoering te doorgronden.

Casper treedt op voor financiële en andere ondernemingen bij geschillen en handhaving door toezichthouders. Ook adviseert hij over financiële toezichtwetgeving (o.a. Wft, PSD2, Wwft).

Casper heeft eerder als advocaat gewerkt voor Eversheds Sutherland in Amsterdam en is gedetacheerd geweest bij een internationale betaaldienstverlener. Casper studeerde aan de Universiteit Leiden en Universitat de Barcelona.

Visie

Sophie van Everdingen

Sophie van Everdingen is senior advocaat bij bureau Brandeis met meer dan 10 jaar ervaring. Sophie procedeert en adviseert in commerciële geschillen, waaronder kartelschadezaken en media- en intellectuele eigendomszaken.

Sophie is op haar best in grote en complexe zaken. Ze is scherp op de inhoud en houdt in al haar zaken de regie. Sophie communiceert snel en duidelijk en pakt problemen pro-actief aan.

Op dit moment is Sophie betrokken bij een van de grootste kartelschadezaken in Nederland. Zo staat ze de Stichting Truck Cartel Recovery bij en drie andere groepen partijen in schadeprocedures tegen zes internationale vrachtwagenproducenten die onderdeel uitmaakten van het Europa-wijde vrachtwagenkartel. Daarnaast is zij onder andere betrokken bij een schadevergoedingsactie tegen Google wegens misbruik machtspositie.

Sophie heeft een bijzondere interesse voor grensoverschrijdende zaken. Zo is zij betrokken geweest bij getuigenverhoren en beslagleggingen in België, Frankrijk, Italië, Portugal, China en Rusland.

Sophie is verder betrokken geweest bij onder meer de volgende zaken:

 • advies aan het grootste boekenuitgeversconcern VBK rondom de oprichting van een platform binnen de boekenindustrie;
 • bijstaan van een grote distributeur in een procedure tegen haarmiddelfabrikant Keune over merkinbreuk;
 • oprichting van een muziekplatform;
 • vaste adviseur van Pathé bij advisering over contracten met leveranciers, influencers en andere marketingpartijen;
 • bijstaan van verscheidene boekenuitgevers in procedures en advies rond het recht om werk uit te geven, auteursrechtinbreuk, contracten met auteurs;
 • bijstaan van een voormalig wethouder in een integriteitskwestie;
 • bijstaan van Unga in haar strijd tot bescherming van haar loyalty programma;

Sophie is redactielid van Cartel Damages Quarterly, hét Europese kwartaalbericht op het gebied van kartelschaderecht.

Sophie heeft in 2021 de specialisatieopleiding intellectueel eigendoms- en procesrecht aan de Mr. S.K. Martens Academie afgerond.

Voordat Sophie zich aansloot bij bureau Brandeis, was zij als advocaat bij Houthoff werkzaam binnen de secties dispute resolution in Amsterdam en European and competition law in Brussel.

 

Visie

Stefan Campmans

Stefan Campmans is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in commercial en corporate litigation. Stefan heeft een bijzondere focus op bestuurdersaansprakelijkheid en contractuele geschillen.

Stefan procedeert voor ondernemingen, bestuurders en curatoren. Hij heeft zich in het verleden ook beziggehouden met het opstellen van en adviseren over commerciële contracten.

Stefan behaalde zijn Master Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (LL.M, 2011). Stefan voltooide tijdens zijn studie de specialisatierichtingen privaatrecht en ondernemingsrecht. Gedurende een semester studeerde hij international (corporate) law aan de Uppsala University in Zweden.

Stefan was tot september 2016 advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen in Groningen. Daarnaast was Stefan tot oktober 2016 voorzitter van de vereniging De Jonge Balie Groningen-Assen.

In 2019 voltooide Stefan de postdoctorale specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid van de Grotius Academie.

Visie

Silvia van Schaik

Silvia van Schaik is senior medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in informatierecht, in het bijzonder privacy, het auteursrecht en e-commerce.

Silvia is een all-round IT-advocaat. Haar werk bevindt zich op het snijvlak van het procederen en compliance. Voor grote internationale ondernemingen richt zij protocollen in om ervoor zorg te dragen dat zij voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Zij staat snel klaar in het geval een toezichthouder zich meldt bij een cliënte. Ook heeft zij veel ervaring in het bestrijden van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder op het gebied van het auteursrecht.

Zij werkte jarenlang in de internationale advocatuur. Voordat zij bij bureau Brandeis kwam werken, was zij onderdeel van het IE/IT team van BakerMcKenzie.

Silvia is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie studeerde ze een half jaar in San Francisco en raakte besmet met het “techlaw” virus. In 2015 heeft zij de postdoctorale specialisatieopleiding Informaticarecht bij de Grotius Academie succesvol afgerond.

Visie

Anita van Wees

Anita van Wees is advocate bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting en in het bijzonder in de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.

Anita is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft zij onder meer tien jaar als secretaris van de Ondernemingskamer gewerkt. In die functie heeft Anita aan honderden zittingen deelgenomen en beschikkingen geconcipieerd. Ook heeft zij duizenden processtukken beoordeeld. Als secretaris fungeerde zij ook als eerste aanspreekpunt voor door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers en bestuurders in enquêteprocedures.

Sinds 2016 is Anita werkzaam bij bureau Brandeis en staat zij regelmatig bestuurders en aandeelhouders bij in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer. Ook wordt zij regelmatig door andere advocaten gevraagd hen in enquêteprocedures te adviseren. Daarnaast adviseert Anita cliënten over corporate governance aangelegenheden en treedt zij namens cliënten op in contractuele en commerciële geschillen. Anita publiceert regelmatig over het enquêterecht.

Recente werkzaamheden:

 • Het voeren van een procedure tot ontslag van bestuurders van een stichting op de voet van artikel 2:298 BW.
 • Het namens Greenpeace voeren van een kortgedingprocedure tegen De Nederlandse Staat met betrekking tot de financiële steun aan KLM.
 • Het namens een groep van aandeelhouders initiëren van een enquêteprocedure naar aanleiding van boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff International Holdings N.V.
 • Het voeren van een procedure over afgebroken onderhandelingen tussen een ondernemer en een private equity
 • Het voeren van diverse enquêteprocedures, zowel aan de zijde van verzoekers als aan de zijde van verweerders.
 • Het in diverse zaken bijstaan van aandeelhouders en/of bestuurders in geschillen rond het aandeelhouderschap, het voeren van onderhandelingen over een minnelijke regeling en het opstellen daarvan.
 • Het adviseren over Nederlands recht ten aanzien van vennootschappelijke bestuursbesluiten voor een buitenlandse procedure.
 • Adviseren over de uitkoopprocedure.
 • Het adviseren over de juiste besluitvorming in o.m. besloten vennootschappen en stichtingen.

Publicaties:

 • Groene Serie Rechtspersonen (Kluwer), commentaar bij art. 2:352 BW (2021)
 • Groene Serie Rechtspersonen (Kluwer), commentaar bij art. 2:351 BW (2020)
 • ‘Overvloed en onbehagen aan het IJdok; Kroniek enquêterecht 2017’, in Borrius e.a. (red.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (samen met Floor Eikelboom).
 • ‘Als zij dat wil, kan de Gemeente ingrijpen bij uitbreiding van Schiphol’, opinie in Het Parool van 27 juni 2017 (samen met Frank Peters).
 • ‘Drie functionarissen – interviews met drie functionarissen benoemd door de Ondernemingskamer’, in Makkink, Nieuwe Weme en Van Wees (red.) ‘Ik ben niet overtuigd’, liber amicorum voor Peter Ingelse ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemingskamer, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (samen met Anneleen Broekhuijsen – Molenaar).
 • Mederedacteur van het liber amicorum ‘Ik ben niet overtuigd’, aangeboden aan Peter Ingelse ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemingskamer, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (samen met Gijs Makkink en Marco Nieuwe Weme).
Visie

Michelle Krekels

Michelle Krekels is advocaat (2009) bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in geschillenbeslechting. Zij analyseert risico’s, beheert geschillen en bereikt commerciële oplossingen in het belang van haar cliënten.

Michelle adviseert en procedeert over (internationale) commerciële contracten, massaschadezaken, financiële geschillen en (product)aansprakelijkheid. Daarnaast adviseert zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen over governance vraagstukken en aansprakelijkheidsrisico’s.

Michelle staat cliënten bij in complexe aangelegenheden. Cliënten van Michelle zijn nationale en internationale ondernemingen. Vaak werkt zij samen met andere (buitenlandse) advocatenkantoren en funders. Zij waarderen haar scherpe analyses, kritische inzichten en cliënt gerichtheid (Recommendations: https://www.linkedin.com/in/michelle-krekels)

Michelle treedt met enige regelmaat op als panellid of moderator tijden (internationale) congressen.

Recente werkzaamheden:
 • Vertegenwoordigen van aandeelhouders in een Nederlandse procedure naar aanleiding van de gerapporteerde boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff International Holdings N.V.
 • Staat regelmatig groene energieleveranciers bij door middel van het beoordelen van commerciële contracten en het oplossen van geschillen inzake wind- en zonne-energieprojecten.
 • Betrokken bij diverse collectieve acties. Zo vertegenwoordigt zij The Privacy Collective in de collectieve actie tegen de softwarebedrijven Oracle en Salesforce.
 • Vertegenwoordigde een zakelijke cliënt van Van Lanschot Bankiers N.V. inzake een geschil over de overdracht van zakelijke vastgoedleningen aan niet-banken. Zie hierover onder meer de uitspraken van de rechtbank Amsterdam van 7 augustus 2019 en van 29 mei 2019.
 • Vertegenwoordigen Nigeriaanse en Libanese ondernemingen in een NAI arbitrage naar aanleiding van de beëindiging van een overeenkomst ten behoeve van het doorvoeren van graan voor het brouwen van bier.
 • Betrokken bij een NAI arbitrage tussen internationale partijen, die actief zijn in de online gaming industrie.
 • Adviseren van partijen over het instellen van massaclaims tegen banken naar aanleiding van de Libor-fraude.
 • Bijstaan van diverse partijen in procedures voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, waaronder het Taiwanese financiële conglomeraat FUBON in het kader van een claimemissie van Delta Lloyd.
 • Vertegenwoordigen van een Nederlandse onderneming in een aansprakelijkheidsprocedure tegen haar voormalig bestuurder.
 • Bijstaan van een investeerder in onroerend goed in een kort geding inzake een geschil betreffende de nakoming van een leningsovereenkomst.
 • Hedgefunds voorzien van juridische bijstand rond hun investeringen in Nederlandse beursfondsen in niet publiek geworden situaties.
 • Betrokken bij de gerechtelijke vereffening van een vennootschap en de daarmee samenhangende procedures die gevoerd zijn voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Visie

Marije Hazenberg

Marije Hazenberg is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in corporate en commercial litigation. Ze houdt zich in het bijzonder bezig met geschillen en procedures rondom ondernemingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten Nederland.

Veel van de zaken waar Marije bij betrokken is zien op geschillen tussen aandeelhouders onderling, geschillen tussen de aandeelhouders en de vennootschap en de aansprakelijkheid van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Zij staat regelmatig cliënten bij in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Marije houdt zich ook bezig met beslechting van commerciële geschillen, onder andere op het gebied van windenergie.

Daarnaast is Marije ervaren in het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, in het bijzonder (internationale) distributieovereenkomsten.

Marije behaalde haar Master Nederlands recht aan de Universiteit Leiden (LLM, 2011). Gedurende een semester studeerde zij contracts, criminal law en international law aan de Universiteit van Florida.

Marije was voorheen advocaat bij Spigt Litigators.

Recente werkzaamheden Marije Hazenberg:

 • Adviseren bij een aandeelhoudersgeschil en enquêteprocedure rond een Russische voedselproducent met een in Nederland gevestigde holding (Leaderland).
 • Bijstaan van windturbine exploitanten in diverse commerciële geschillen bij zowel de rechtbank als het gerechtshof.
 • Opstellen van een nieuwe internationale distributieovereenkomst voor een van haar cliënten.
 • Adviseren van ondernemingen en haar stakeholders over de mogelijkheden met betrekking tot uitkoopprocedures, geschillenregeling en enquêterecht.
Naar
boven