Visie

Jade Versteeg

Jade Versteeg is advocaat bij bureau Brandeis. Zij specialiseert zich in het Europees mededingingsrecht en sectorspecifieke regulering.

Jade heeft ruime ervaring met alle facetten van het (Europees) mededingingsrecht, waaronder (tweede-fase) concentratiemeldingen, kartels en misbruikzaken. Daarnaast adviseert Jade geregeld over samenwerkingen, informatie-uitwisseling, distributiesystemen en heeft specifieke kennis van duurzaamheidsafspraken en FDI/Wet Vifo. Jade staat ondernemingen bij in zowel Europese als nationale bestuursrechtelijke procedures, alsmede civiele procedures op het gebied van mededingingsrecht en (follow-on) kartelschade.

De werkzaamheden van Jade richten zich voor een belangrijk deel op (gereguleerde) markten zoals telecom, media, transport en mobiliteit almede de sportsector en de reisbranche. Binnen haar werk kent Jade een bijzondere interesse voor data en toegangsvraagstukken, onder meer in digitale platformmarkten. Zo heeft Jade specifieke expertise als het gaat om (economische) regulering, waaronder telecom, netneutraliteit, PSD2 en DMA. Jade treedt regelmatig op als counsel’s counsel voor mededingingsrechtelijke en reguleringsvragen, bijvoorbeeld in het kader van overnames en joint ventures.

In 2015 behaalde Jade de master European Competition Law and Regulation aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). Tijdens en na haar studie liep zij onder andere stage bij een vooraanstaand internationaal advocatenkantoor en bij de Directie Mededinging van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voordat zij zich aansloot bij bureau Brandeis, was Jade werkzaam als advocaat bij Maverick Advocaten.

Relevante ervaring:

 • Bijstaan van fuserende partijen en derde partijen in complexe (tweede fase) meldingstrajecten bij de Europese Commissie en de ACM zoals KPN/YoufoneBooking/Etraveli, PostNL/SanddSanoma/Iddink, NS/GVB/HTM/RET JVT-Mobile/Tele2Ziggo/Liberty Global en Vodafone/Ziggo JV.
 • Bijstaan van fuserende partijen in FDI-zaken, waaronder meldingstrajecten bij het BTI.
 • Vertegenwoordigen van schaatsers en de Europese atletenvereniging als klagers en incidenteel appellanten in de (hoger) beroepsprocedure bij het Gerecht en Hof van Justitie tegen het Commissiebesluit International Skating Union.
 • Optreden voor gedupeerden in follow-on schadezaken, onder meer tegen banken (Forex-kartel) en techbedrijven (Google Shopping).
 • Bijstaan van verschillende reisagenten in de reisbranche in (civiele) geschillen met touroperators en in consumentenrechtzaken bij de ACM, waaronder de Prijsvrij/Corendon-zaak bij het Hof Amsterdam.
 • Local counsel voor mededingingsrechtkantoren buiten Nederland in verschillende kartelzaken bij de ACM en FDI-zaken.
 • Vertegenwoordigen van diverse ondernemingen in de telecom, media- en postsector rondom marktanalysebesluiten van de ACM en het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en in beroepsprocedures bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
 • Bijstaan van Eredivisie Media & Marketing (Fox Sports) als derde partij in een beroepsprocedure van KPN en CAIW naar aanleiding van een besluit van de ACM over de exploitatie van de Eredivisie voetbalwedstrijden.
 • Assisteren van fintechbedrijven op het gebied van het Europees mededingingsrecht, PSD2 en interchange fee regulering.
 • Vertegenwoordigen van diverse OV-bedrijven en mobiliteitsdienstenaanbieders in verschillende procedures, bijvoorbeeld naar aanleiding van de publieke consultatie rondom het advies van ACM inzake de OV-betaalmarkt.

 

 

Visie

Fransje Brouwer

Fransje is senior advocaat bij bureau Brandeis met ruim 10 jaar ervaring. Zij is werkzaam in de praktijk media, telecom en kansspelen.

Fransje heeft eerst van 2013 tot 2017 als advocaat op Curaçao gewerkt. In haar eerste jaren als advocaat heeft zij brede ervaring opgedaan in zowel het civiel- als bestuursrecht. Op verschillende rechtsgebieden, waaronder het aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht, adviseerde Fransje aan en procedeerde zij voor cliënten uit onder meer het Caribisch gebied, Europa, Amerika en Azië.

Later kwam het accent te liggen op het bestuursprocesrecht. Voor de gerechten van Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en Aruba procedeerde Fransje vaak namens de overheid en toezichthouders over uiteenlopende kwesties; van de bouw van ruimtelijke projecten tot vergunningverlening in de financiële sector en de uitleg van de (toen nog) relatief nieuwe Rijkswetgeving.

Sinds 1 juli 2019 is Fransje aan bureau Brandeis verbonden. De kennis en ervaring die zij inmiddels heeft opgedaan, gebruikt zij nu in haar werkzaamheden voor onder meer verschillende marktpartijen op gereguleerde markten.

Een groot onderdeel van de huidige werkzaamheden van Fransje is, naar aanleiding van de recente wetswijzigingen en dus nieuwe wetgeving in dit verband, het adviseren aan en procederen namens online kansspelaanbieders uit binnen- en buitenland. De bijzondere interesse van Fransje gaat hierbij uit naar de sport-gerelateerde onderwerpen op dit gebied, zoals sponsoring aan en andere vormen van reclame in relatie tot sportorganisaties en matchfixing. Hier heeft zij ook regelmatig over gepresenteerd, waaronder bij de KNVB.

Daarnaast adviseert Fransje startups van verschillende aard over contractrechtelijke kwesties.

In haar vrije tijd reist Fransje graag en is zij op het strand en in zee te vinden om te kitesurfen en golfsurfen. Ook doet zij graag yoga, waar zij in mei 2022 een teacher training in heeft afgerond.

Heb je een specifieke vraag of wil je een keer koffie drinken met Fransje, neem dan gerust contact met haar op.

Visie

Casper Rooijakkers

Casper Rooijakkers is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in procedures op het gebied van financieel recht. Cliënten waarderen hem om zijn flexibiliteit en vermogen om snel hun bedrijfsvoering te doorgronden.

Casper treedt op voor financiële en andere ondernemingen bij geschillen en handhaving door toezichthouders. Ook adviseert hij over financiële toezichtwetgeving (o.a. Wft, PSD2, Wwft).

Casper heeft eerder als advocaat gewerkt voor Eversheds Sutherland in Amsterdam en is gedetacheerd geweest bij een internationale betaaldienstverlener. Casper studeerde aan de Universiteit Leiden en Universitat de Barcelona.

Visie

Stefan Campmans

Stefan Campmans is een advocaat die ondernemers en ondernemingen bijstaat in complexe, juridische kwesties en langdurige geschillen. Stefan is advocaat vanaf 2011 en hij werkt sinds 2016 bij bureau Brandeis.

Stefan procedeert over zakelijke en contractuele geschillen, aansprakelijkheid en complexe problematiek, zoals faillissementen, fraude en internationale geschillen. Hij treedt daarbij op voor bedrijven en voor bestuurders, aandeelhouders of certificaathouders in interne geschillen. Stefan denkt graag strategisch mee over oplossingen.

Stefan heeft een bijzondere interesse in familiebedrijven vanwege de hoge mate van betrokkenheid, bijzondere dynamiek en historie. Stefan is zelf opgegroeid binnen een familiebedrijf en hij vervult daarbinnen ook nu nog een nevenfunctie.

Stefan behaalde in 2011 zijn Master Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met specialisaties Privaatrecht en Ondernemingsrecht. Stefan studeerde ook een semester International (Corporate) Law aan de Uppsala University in Zweden. In 2019 voltooide Stefan de specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid van de Grotius Academie.

Als advocaat onderscheidt Stefan zich door zijn analytische aanpak, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid.

Visie

Silvia van Schaik

Silvia van Schaik is advocaat bij bureau Brandeis, gespecialiseerd in het informatierecht, in het bijzonder e-commerce, platformregulering, het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom en privacy.

Silvia is een all-round technologie-advocaat. Haar werk bevindt zich op het snijvlak van het procederen en compliance. Silvia denkt graag mee met haar cliënten om tot een juridisch houdbare, maar tegelijk praktische oplossing te komen. Zij staat zowel grote internationale ondernemingen als kleinere organisaties of particulieren bij. Veelal gaat het om innovatieve producten in de digitale economie die een uitdaging vormen voor de gevestigde orde. Door haar ervaring in zowel de advies- als procespraktijk is Silvia in staat cliënten zowel (pro-actief) te adviseren als bij te staan in procedures.

Silvia is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie studeerde ze een half jaar in San Francisco en raakte ze besmet met het “techlaw” virus. In 2015 heeft zij de postdoctorale specialisatieopleiding Informaticarecht aan de Grotius Academie succesvol afgerond.

Voordat zij bij bureau Brandeis begon, werkte Silvia jarenlang in de internationale advocatuur, binnen de IP/TMT teams van CMS en BakerMcKenzie. Daarnaast is Silvia actief binnen de internationale vereniging voor jonge advocaten AIJA (www.aija.org), eerder als President van de IP/TMT Commission en momenteel als Co-Chair van de Human Rights Committee. Hierdoor heeft zij een groot internationaal netwerk. Ook is zij actief binnen verschillende netwerken en informatierecht-verenigingen in Nederland.

Recente werkzaamheden Silvia van Schaik

 • Het bijstaan van The Privacy Collective in de eerste collectieve actie wegens privacy-schendingen onder de WAMCA (tegen Oracle en Salesforce);
 • Het bijstaan van een e-commerce platform in geschillen met verkopers;
 • Het adviseren van een uitgever over auteursrechtinbreuk en vergelijkende reclame.
Visie

Anita van Wees

Anita van Wees is advocate bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting en in het bijzonder in de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.

Anita is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft zij onder meer tien jaar als secretaris van de Ondernemingskamer gewerkt. In die functie heeft Anita aan honderden zittingen deelgenomen en beschikkingen geconcipieerd. Ook heeft zij duizenden processtukken beoordeeld. Als secretaris fungeerde zij ook als eerste aanspreekpunt voor door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers en bestuurders in enquêteprocedures.

Sinds 2016 is Anita werkzaam bij bureau Brandeis en staat zij regelmatig bestuurders en aandeelhouders bij in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer. Ook wordt zij regelmatig door andere advocaten gevraagd hen in enquêteprocedures te adviseren. Daarnaast adviseert Anita cliënten over corporate governance aangelegenheden en treedt zij namens cliënten op in contractuele en commerciële geschillen. Anita publiceert regelmatig over het enquêterecht.

Recente werkzaamheden:

 • Het voeren van een procedure tot ontslag van bestuurders van een stichting op de voet van artikel 2:298 BW.
 • Het namens Greenpeace voeren van een kortgedingprocedure tegen De Nederlandse Staat met betrekking tot de financiële steun aan KLM.
 • Het namens een groep van aandeelhouders initiëren van een enquêteprocedure naar aanleiding van boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff International Holdings N.V.
 • Het voeren van een procedure over afgebroken onderhandelingen tussen een ondernemer en een private equity
 • Het voeren van diverse enquêteprocedures, zowel aan de zijde van verzoekers als aan de zijde van verweerders.
 • Het in diverse zaken bijstaan van aandeelhouders en/of bestuurders in geschillen rond het aandeelhouderschap, het voeren van onderhandelingen over een minnelijke regeling en het opstellen daarvan.
 • Het adviseren over Nederlands recht ten aanzien van vennootschappelijke bestuursbesluiten voor een buitenlandse procedure.
 • Adviseren over de uitkoopprocedure.
 • Het adviseren over de juiste besluitvorming in o.m. besloten vennootschappen en stichtingen.

Publicaties:

 • Groene Serie Rechtspersonen (Kluwer), commentaar bij art. 2:352 BW (2021)
 • Groene Serie Rechtspersonen (Kluwer), commentaar bij art. 2:351 BW (2020)
 • ‘Overvloed en onbehagen aan het IJdok; Kroniek enquêterecht 2017’, in Borrius e.a. (red.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (samen met Floor Eikelboom).
 • ‘Als zij dat wil, kan de Gemeente ingrijpen bij uitbreiding van Schiphol’, opinie in Het Parool van 27 juni 2017 (samen met Frank Peters).
 • ‘Drie functionarissen – interviews met drie functionarissen benoemd door de Ondernemingskamer’, in Makkink, Nieuwe Weme en Van Wees (red.) ‘Ik ben niet overtuigd’, liber amicorum voor Peter Ingelse ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemingskamer, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (samen met Anneleen Broekhuijsen – Molenaar).
 • Mederedacteur van het liber amicorum ‘Ik ben niet overtuigd’, aangeboden aan Peter Ingelse ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemingskamer, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (samen met Gijs Makkink en Marco Nieuwe Weme).
Visie

Michelle Krekels

Michelle Krekels is advocaat (2009) bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in geschillenbeslechting. Zij analyseert risico’s, beheert geschillen en bereikt commerciële oplossingen in het belang van haar cliënten.

Michelle adviseert en procedeert over (internationale) commerciële contracten, massaschadezaken, financiële geschillen en (product)aansprakelijkheid. Daarnaast adviseert zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen over governance vraagstukken en aansprakelijkheidsrisico’s.

Michelle staat cliënten bij in complexe aangelegenheden. Cliënten van Michelle zijn nationale en internationale ondernemingen. Vaak werkt zij samen met andere (buitenlandse) advocatenkantoren en funders. Zij waarderen haar scherpe analyses, kritische inzichten en cliënt gerichtheid (Recommendations: https://www.linkedin.com/in/michelle-krekels)

Michelle treedt met enige regelmaat op als panellid of moderator tijden (internationale) congressen.

Recente werkzaamheden:
 • Vertegenwoordigen van aandeelhouders in een Nederlandse procedure naar aanleiding van de gerapporteerde boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff International Holdings N.V.
 • Staat regelmatig groene energieleveranciers bij door middel van het beoordelen van commerciële contracten en het oplossen van geschillen inzake wind- en zonne-energieprojecten.
 • Betrokken bij diverse collectieve acties. Zo vertegenwoordigt zij The Privacy Collective in de collectieve actie tegen de softwarebedrijven Oracle en Salesforce.
 • Vertegenwoordigde een zakelijke cliënt van Van Lanschot Bankiers N.V. inzake een geschil over de overdracht van zakelijke vastgoedleningen aan niet-banken. Zie hierover onder meer de uitspraken van de rechtbank Amsterdam van 7 augustus 2019 en van 29 mei 2019.
 • Vertegenwoordigen Nigeriaanse en Libanese ondernemingen in een NAI arbitrage naar aanleiding van de beëindiging van een overeenkomst ten behoeve van het doorvoeren van graan voor het brouwen van bier.
 • Betrokken bij een NAI arbitrage tussen internationale partijen, die actief zijn in de online gaming industrie.
 • Adviseren van partijen over het instellen van massaclaims tegen banken naar aanleiding van de Libor-fraude.
 • Bijstaan van diverse partijen in procedures voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, waaronder het Taiwanese financiële conglomeraat FUBON in het kader van een claimemissie van Delta Lloyd.
 • Vertegenwoordigen van een Nederlandse onderneming in een aansprakelijkheidsprocedure tegen haar voormalig bestuurder.
 • Bijstaan van een investeerder in onroerend goed in een kort geding inzake een geschil betreffende de nakoming van een leningsovereenkomst.
 • Hedgefunds voorzien van juridische bijstand rond hun investeringen in Nederlandse beursfondsen in niet publiek geworden situaties.
 • Betrokken bij de gerechtelijke vereffening van een vennootschap en de daarmee samenhangende procedures die gevoerd zijn voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Visie

Marije Hazenberg

Marije Hazenberg is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in corporate en commercial litigation. Ze houdt zich in het bijzonder bezig met geschillen en procedures rondom ondernemingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten Nederland.

Veel van de zaken waar Marije bij betrokken is zien op geschillen tussen aandeelhouders onderling, geschillen tussen de aandeelhouders en de vennootschap en de aansprakelijkheid van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Zij staat regelmatig cliënten bij in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Marije houdt zich ook bezig met beslechting van commerciële geschillen, onder andere op het gebied van windenergie.

Daarnaast is Marije ervaren in het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, in het bijzonder (internationale) distributieovereenkomsten.

Marije behaalde haar Master Nederlands recht aan de Universiteit Leiden (LLM, 2011). Gedurende een semester studeerde zij contracts, criminal law en international law aan de Universiteit van Florida.

Marije was voorheen advocaat bij Spigt Litigators.

Recente werkzaamheden Marije Hazenberg:

 • Adviseren bij een aandeelhoudersgeschil en enquêteprocedure rond een Russische voedselproducent met een in Nederland gevestigde holding (Leaderland).
 • Bijstaan van windturbine exploitanten in diverse commerciële geschillen bij zowel de rechtbank als het gerechtshof.
 • Opstellen van een nieuwe internationale distributieovereenkomst voor een van haar cliënten.
 • Adviseren van ondernemingen en haar stakeholders over de mogelijkheden met betrekking tot uitkoopprocedures, geschillenregeling en enquêterecht.
Naar
boven