Visie

Coen Vermeij

Coen Vermeij is juridisch medewerker bij bureau Brandeis. Hij is gespecialiseerd in het mededingingsrecht en Europees recht.

Coen heeft de master European Law aan de Universiteit Utrecht cum laude behaald. Tijdens deze master heeft hij zich verdiept in het Europese mededingingsrecht en economisch recht. Hij schreef zijn scriptie over rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over vakbondsrechten. Tijdens zijn master heeft hij stage gelopen in de advocatuur. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan in het staatssteunrecht bij een internationaal consultancybureau.

Visie

Panter Elsenburg

Panter Elsenburg is juridisch medewerker bij bureau Brandeis. Zij is werkzaam binnen de sectie Corporate en Commercial litigation.

In 2023 behaalde Panter cum laude haar master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie schreef zij over het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden. Tijdens haar studie heeft Panter ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij Flinck Advocaten. Daar heeft zij een bijzondere belangstelling ontwikkeld voor het burgerlijk recht. Daarnaast was Panter tijdens haar studie actief als bestuurslid van Stichting Ad Forum.

Naar
boven