Visie

Floor Eikelboom

Floor is counsel bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in het oplossen van geschillen, in het bijzonder ondernemingsrechtelijke geschillen. Veel van de geschillen waaraan Floor werkt, zien op samenwerkingsverbanden – zoals joint ventures – die anders zijn uitgepakt dan aanvankelijk werd gewenst. Ten aanzien van de kwesties die daarbij spelen (juridisch of anderszins) beschikt Floor inmiddels over een schat aan ervaring, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechten en verplichtingen van aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance, gedwongen overdracht van aandelen en aandeelhoudersovereenkomsten en –leningen. Daarnaast houdt Floor zich bezig met geschillen naar aanleiding van de overdracht van bedrijven, fraude binnen ondernemingen, faillissementsrecht en de aansprakelijkheid van professionele dienstverleners, zoals accountants en fiscalisten.  Zaken die Floor in behandeling heeft, spelen zich zowel af in het bedrijfsleven als in de non-profit-sector.                                                                                                                                                                                                                                               
Overzicht van recente werkzaamheden:
  • Met regelmaat staat Floor partijen bij in enquêteprocedures en adviseert hij andere advocaten (van andere advocatenkantoren) hierover.
  • Aandeelhoudersovereenkomsten bepalen veelal dat bepaalde gebeurtenissen verplichten om aandelen over te dragen. Namens eisers werd een dergelijke overdracht afgedwongen in kort geding en namens gedaagden werd met succes verweer gevoerd tegen een dergelijke vordering in kort geding.
  • In een post-M&A geschil is Floor betrokken bij een bindend adviesprocedure over de bepaling van de koopprijs, een tuchtzaak tegen een accountant en een hoger beroep over de share purchase agreement.
  • Namens een slachtoffer van fraude werden met succes verhaalsmaatregelen genomen tegen de daders in Nederland, het Midden-Oosten en de Caraïben.
  • Floor is daarnaast betrokken geweest bij de totstandkoming van verschillende richting gevende uitspraken op het gebied van bestuurders- en concernaansprakelijkheid en enquêterecht van (uiteindelijk) het Hof van Justitie van de Europese Unie (ZK q.q. vs. BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG) en de Hoge Raad (o.a. e-Traction-I en II; Slotervaartziekenhuis; Ingwersen q.q./ Kromme Leek c.s.)

Publicaties en onderwijs:

Floor is fellow bij het Zuidas instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). Hij is als docent verbonden aan de Grotius Academie en treedt regelmatig op als gastdocent aan verschillende universiteiten. In 2017 promoveerde hij op een proefschrift over de (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure. Hij publiceert regelmatig over ondernemingsrechtelijke onderwerpen.  Voor een volledige lijst van de publicaties van Floor klik hier.

 
Naar
boven