Veldslagen

Hans Bousie
17 jul 2013

Veldslagen naspelen! Er zijn mensen die daar hun hele zondagmiddag mee doorbrengen. Zorgvuldig worden de soldaatjes van Napoleon tegen over de kozakken en de soldaten van Koetoezov in hun slachtpartij van Berezina tegenover elkaar gezet. De honger, koude en doodsangst bijna tastbaar. Sommigen gaan nog verder, zij hijsen zich in oude uniformen, verzamelen zich in de bossen van Waterloo en gaan daar life met elkaar de confrontatie aan.

Mij teveel gedoe, ik let liever op de historische veldslagen die op dit moment plaats vinden en waarvan niemand de afloop kent. Ik noem er drie.

De VS kampen met een torenhoge schuld. Voor augustus moet er overeenstemming zijn over de verhoging van het kredietplafond, anders wordt het Amerikaanse keizerrijk door de Moody´s and Standard & Poors van deze wereld, more or less failliet verklaard. Een massieve wereldwijde crisis zal het gevolg zijn. De wereldwijde autoriteit van de Verenigde Staten wankelt, het einde van een tijdperk? En haar opvolger China staat al te dringen.

Apple heeft een enorme positie veroverd op het gebied van de smartphone. Zij heeft daarbij RIM, de maker van Blackberry, volledig overrompeld. Een vrijwel monopolist ziet er altijd onverslaanbaar uit, maar ja dat dachten we een paar jaar geleden ook van Microsoft. Weliswaar is de Blackberry op dit moment op haar retour, maar de diverse modellen die gebruik maken van het open Android systeem van Google, zoals Samsung springen in het gat en hebben inmiddels net zo veel apps beschikbaar als Apple. Voordeel van de Android-modellen is dan ook nog dat ze op een open platform draaien, waarmee meteen het grootste nadeel van Apple gegeven is. Nog zo’n gesloten systeem is het systeem van Blackberry, ook een Amerikaanse speler. Een gesloten systeem is niet meer van deze tijd, sharing is hot.

Het machtige Sony is met een inhaalslag begonnen. Met de introductie van de tablets (met al weer Apple als absolute koploper) leek er geen behoefte meer te zijn aan ereaders. Niets blijkt minder waar. De ereaders vliegen wereldwijd als zoete broodjes over de toonbank, alleen ze heten vaak niet Sony. Het gaat om de Kindles (Amazon) en de Nooks (Barnes & Nobles), daarmee het Amerikaanse karakter van dit avontuur onderstrepend. Sony komt nog deze maand met twee nieuwe readers uit en heeft wat mij betreft alle papieren om haar slag te slaan. De Kindle en de Nook mogen dan in de VS een belangrijke speler zijn, wereldwijd stellen zij niets voor. En Sony is wel een wereldspeler, met alle slagkracht van dien.

Ik wil de PVV-ers niet in de kaart spelen hoor, maar ziet wat er aanstaande is. De gedoodverfde winnaar van de eerste wedstrijd is China, van de tweede Korea en van de derde Japan. Valt u op dat geen van de spelers in deze veldslagen uit Europa komt? In Europa maken sommigen zich druk om een tsunami van islamisering. Op een wereldwijde schaal is die zorg een lachertje. Ik waarschuw niet langer voor geel haar.

Naar
boven