The inconvenient truth?

bureau Brandeis
01 mei 2019

The inconvenient truth?

We weten allemaal dat we er niks aan kunnen doen. Het gaat allemaal maar een beetje moeizaam in het boekenvak omdat er steeds minder wordt gelezen. En tja, dat is wat de Engelsen noemen een “act of God”, overmacht. En dus is het een beetje redderen tegen de klippen op. We moeten het maximale van onze creatieve capaciteit gebruiken om nog iets verkocht te krijgen. Het zit ons, kortom niet mee. Aldus de teneur van de meeste onderzoeken die ik de laatste tijd, al is het maar via via tot mij heb gekregen.

Hoe anders blijkt uit recent onderzoek in de Verenigde Staten. Het Pew Research Center deed het volgende onderzoek in 2018 en de resultaten verhouden zich niet met het hierboven geventileerde algemene gevoelen:

Ik kan het kort houden. Voor degenen die niet goed kunnen lezen, een korte samenvatting. 84% van de geïnterviewde 18-29 jarigen heeft een boek gelezen in het afgelopen jaar. 74% van de 30-49 jarigen, 71% van de 50-64 jarigen en ten slotte 65% van de 65plussers. En om het nog even lekker in te wrijven. De jonkies lezen ook nog meer printboeken dan de oudjes. Natuurlijk kunnen we nog tegen werpen dat het bij die jonkies dan wel om studieboeken zal gaan. Maar hoe verklaar je dan dat mensen ook als ze de collegebanken al lang verlaten hebben steeds minder lezen?

Contrary to popular belief zou het toch niet aan het boekenvak zelf kunnen liggen dat er steeds minder mensen boeken kopen? Een nader onderzoekje waard lijkt me, om te zien of er toch nog iets is wat het hele boekenvak massaal over het hoofd ziet en de verkopen van alle mensen die steeds meer willen lezen tot duizelingwekkende hoogtes op te stuwen. Dus wen er maar aan. Er wordt steeds meer gelezen en toch worden er steeds minder boeken verkocht, rara wat gaat er mis.

Hans Bousie

Naar
boven