Texas

bureau Brandeis
01 nov 2021

Texas

Ooit associeerde ik Texas uitsluitend met olie. En omdat olie handel is en handel vaak vrijhandel, verbaasde het mij niet dat Texas een Republikeinse staat is. Aan dat eenzijdig beeld kwam een einde toen ik Texas bezocht. Ik was in Austin en dat is een soort Amsterdam in de woestijn. Een prettig soort stad met veel laagbouw en een verscheidenheid aan mensen, het is een Democratische enclave in het Republikeins landschap en ik vond het er geweldig.

Nog niet zo lang geleden werden we opgeschrikt toen in Texas een wet tegen abortus werd aangenomen die zo strikt is dat zwangerschappen na zes weken niet mogen worden afgebroken, zelfs niet als ze zijn veroorzaakt door incest en verkrachting. Dat terwijl de heersende regel in de VS is bepaald door de beroemde zaak Roe vs. Wade, waarin het Amerikaanse hooggerechtshof bepaalde dat zwangerschappen tot de 24e week kunnen worden afgebroken. En zo zie je dat Texas als staat dan weer een conservatieve enclave binnen de Verenigde Staten van Amerika is geworden.

Maar daar blijft het niet bij. Onlangs zond Matt Krause, voorzitter van de Texas House Committee on General Investigating een brief aan alle scholen in Texas waarin hij verzocht om opgave te doen van boeken in het bezit van scholen. Met name wil de Republikeinse afgevaardigde weten of er ook boeken in de schoolbibliotheken staan die over onder andere seksualiteit gaan, over soa’s of over aids. En voor zover de plaatselijke bibliothecaris deze vragen al over alle boeken van de collectie kan beantwoorden, maakt Matt het nog een beetje ingewikkelder. Of ze ook maar even willen aangeven of er boeken tussen staan die studenten een gevoel van ongemak kunnen geven vanwege hun ras of sekse, of die studenten het gevoel zouden kunnen geven dat ze vanwege hun ras of sekse inherent racistisch of seksistisch zouden zijn.

Ga er maar aanstaan. Waarom onze geachte afgevaardigde deze informatie wil hebben zegt hij er niet bij, maar wel dat men verplicht is te antwoorden. Door scholen is inmiddels verbijsterd gereageerd op de oproep, men wil weten wat de volgende stap is? Boeken verbieden? Dat lijkt voor de hand te liggen, nu al verschillende scholen hebben laten weten bepaalde boeken uit hun collectie te hebben verwijderd op verzoek van bezorgde ouders.

Wat nu te doen als bibliothecaris? Weigeren antwoord te geven? Ik ken de Texaanse regels niet op mijn duimpje maar dat zou tot hoge boetes kunnen leiden heb ik begrepen, dus dat is niet een handige weg. Als ik daar bibliothecaris was, zou ik Krause een lijst sturen van de volledige boekencollectie van de school. Immers elk boek of het nu de GVR is of Ik ga leven van Lale Gül kan een dergelijk gevoel bij iemand te weeg brengen. It is so often in the eye of the beholder. Bedelf die man onder zijn eigen onzin. Dan heeft hij een diabolische keuze, of hij probeert alle boeken te verbieden en dat lukt hem zelfs in Texas niet; of hij gaat per boek aangeven of het toch eigenlijk wel mee valt. Zet hem op Matt!

Hans Bousie, 1 november 2021

Naar
boven