Rechtspraak informatierecht week 8

bureau Brandeis
23 feb 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 8: 19 februari 2018 t/m 23 februari 2018

  • EHRM 22 februari 2018, no 588/13, Libert c. France (Press release)(No violation of article 8; An employer may consult files on a work computer unless the employee in question has clearly identified them as “private”)
  • HvJ EU 21 februari 2018, C-132/17, Peugeot/Deutsche Umwelthilfe (de definitie van “audiovisuele mediadienst” strekt zich niet uitstrekt tot een videokanaal als dat welk in het hoofdgeding aan de orde is, waarop internetgebruikers korte reclamevideo’s voor nieuwe modellen personenauto’s kunnen bekijken, noch tot een van die video’s op zichzelf beschouwd)
  • ABRvS 21 februari 2018 (Verzoek om handhaving van [appellante], strekkende tot verwijdering van beveiligingscamera’s industrieterrein; Niet in strijd met artikel 8 EVRM; Beperkt gebied; Toezicht niet op persoon gericht; Informatie wordt slechts 7 dagen bewaard en daarna automatisch vernietigd; Beelden worden slechts geraadpleegd in geval van incidenten; Voorzienbaar voor passanten; Hoger beroep ongegrond)
  • Gerechtshof Amsterdam 15 februari 2018 (gepubliceerd op 19 februari 2018) I, II en III (Strafrecht; Veroordeling ter zake van belediging van Sylvana Simons / opruiing op Facebook; Beroep op schending gelijkheidsbeginsel verworpen; Geen beroep gedaan op art. 10 EVRM en hof ziet ook ambtshalve geen enkel aanknopingspunt voor oordeel dat sprake is (ongerechtvaardigde) inbreuk op recht van vrijheid van meningsuiting
Naar
boven