Rechtspraak informatierecht week 7

bureau Brandeis
16 feb 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 7: 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018

  • EHRM 13 februari 2018, no. 12261/06, Aydoğan and Dara Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi v. Turkey (Press release)(Violation of article 10; Refusal to issue a national security certificate to a TV company without reasons breached its right to freedom of expression)
  • EHRM 13 februari 2018, no. no. 61064/10, Ivashchenko v. Russia (Press release)(Violation of article 8; Copying of photojournalist’s laptop data by Russian customs violated Article 8 of the Convention)
  • Rechtbank Midden-Nederland 7 februari 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 12 februari 2018)(Vrijheid van meningsuiting; Uitzending Hello Goodbye; Vordering tot het doen van excuses afgewezen; Toevallig interview; Geen vereenzelviging geïnterviewde – presentator – KRO-NCRV; Geen absoluut recht op hoor en wederhoor; Rectificatie leidt niet tot gewenst eerherstel)
  • Rechtbank Rotterdam 14 februari 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 16 februari 2018)(Onrechtmatige uitlatingen; Onterecht ex-man beschuldigen van kindermishandeling tegenover privé en zakelijke relaties; Immateriële schadevergoeding van € 1.000,-)
Naar
boven