Rechtspraak informatierecht week 46

bureau Brandeis
16 nov 2018

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht

Week 46: 12 november 2018 t/m 16 november 2018

  • HvJ EU 13 november 2018, C-310/17, Levola / Smilde (Persbericht)(De smaak van een voedingsmiddel kan niet auteursrechtelijk worden beschermd. De smaak van een voedingsmiddel kan namelijk niet worden aangemerkt als een „werk”)
  • Hof Amsterdam 13 november 2018 (Lira- auteursrecht- vervolg op beslissing HR in de zaak Norma- geen prejudiciële vragen- vonnis vernietigd, gevorderde ver/geboden afgewezen. Ziggo wordt veroordeeld schadevergoeding aan Lira te betalen. Zaak naar de schadestaat voor schadevergoeding.)
  • Rechtbank Amsterdam 15 november 2018 (De stichting Museumkaart moet gegevens over het museumbezoek van een van haar kaarthouders aan de Belastingdienst overhandigen. De kortgedingrechter oordeelt dat het belang van het privé houden van de gegevens moet wijken voor het algemeen belang van een correcte belastingheffing.)
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 oktober 2018 (gepubliceerd op 13 november 2018)(Facebookbericht waarin eiser wordt beschuldigd van oplichting en waarbij een foto van eiser is geplaatst is onrechtmatig. De feiten en omstandigheden bieden onvoldoende steun voor de beschuldiging. Het door gedaagde meewerken aan het programma ‘Stegeman op de bres’ is niet onrechtmatig jegens eiser.)
Naar
boven