Rechtspraak informatierecht week 42

bureau Brandeis
19 okt 2018

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht

Week 42: 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018

  • HvJEU 18 oktober 2018, C-149/17 (Bastei Lübbe/Michael Strotzer)(Persbericht)(De houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, kan zich niet onttrekken aan zijn aansprakelijkheid door gewoon een gezinslid aan te wijzen dat toegang kon hebben tot die aansluiting. De rechthebbenden moeten beschikken over een doeltreffende voorziening in rechte of over middelen op grond waarvan de bevoegde rechterlijke instanties kunnen gelasten dat de noodzakelijke informatie wordt verstrekt)
  • EHRM 16 oktober 2018, nr. 21623/13 (Könyv-Tár KFT and others v. Hungary)(Press release)(State’s “monopolised” school textbook distribution market caused a violation of companies’ property rights. Violation of Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property))
  • EHRM 18 oktober 2018, 3779/11 (Annen v. Germany)(No violation of Article 10 of the Convention. Criminal proceedings against a campaigner against abortion. Press release with value judgments. Reference to Nazis. The Court concludes that the attack on the professor’s reputation was serious and that the historical context is a weighty factor to be taken into account when assessing whether there existed a pressing social need for interfering with the applicant’s right to freedom of expression)
  • Hof Den Haag 20 augustus 2018 (gepubliceerd op 16 oktober 2018)(Strafrecht. Naar het oordeel van het hof is niet gebleken van een dringende maatschappelijke behoefte, een “pressing social need”, voor het verbieden van de tekst op de posters, zodat de beperking van het recht op vrije meningsuiting in de vorm van een veroordeling van verdachte wegens smaadschrift niet noodzakelijk is in een democratische samenleving)
  • Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 18 oktober 2018)(Portretrecht. Eiser is de nieuwe partner van een TV-presentatrice en nieuwslezeres. Gedaagde is Story. De vorderingen van eiser, o.a. een verbod hem te volgen met als doel om zijn portret vast te leggen en een verbod om eerdere uitgiften van Story waarin zijn portret is te zien te verspreiden, worden afgewezen. Niet aannemelijk is gemaakt dat de publicaties schadelijk zijn voor de reputatie van eiser. Er zijn geen onjuiste of grievende passages. Verwijzing naar de AVG maakt dit niet anders. Er is sprake van de in artikel 43 AVG vervatte uitzondering, een gegevensverwerking voor uitsluitend journalistieke doeleinden. De vrijheid van meningsuiting en de informatievrijheid staan ook een recht op het wissen van persoonsgegevens in de weg (artikel 17 lid 3 sub a AVG))
  • Rechtbank Amsterdam 11 oktober 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 15 oktober 2018)(Vrijheid van meningsuiting. Autobiografisch boek. Eiseres is moeder van de schrijfster. De gemiddelde hedendaagse lezer zal, ondanks het autobiografische karakter van het boek, begrijpen dat het boek geen getrouwe beschrijving van de werkelijkheid hoeft te zijn, maar dat het gaat om de persoonlijke beleving en herinnering van de schrijfster. De (artistieke) uitingsvrijheid weegt zwaarder dan het recht op de persoonlijke levenssfeer. Gevraagde voorziening geweigerd)
Naar
boven