Rechtspraak informatierecht week 41

bureau Brandeis
12 okt 2018

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht

Week 41: 8 oktober 2018 t/m 12 oktober 2018

  1. HR 9 oktober 2018 (Conclusie A-G Vegter)(Vrijheid van meningsuiting. Strafrecht. Is de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal onthouden van het plaatsen en/of verspreiden van berichten in de media met daarin (belastende) informatie over de aangevers en hun pleeggezin toelaatbaar? HR: Voldoende toegankelijke en voorzienbare grondslag voor een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting als vervat in art. 10 EVRM. Voldoet ook aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit)
  2. HR 9 oktober 2018 (Conclusie A-G Keulen)(Eenvoudige belediging van een politieagent. Heeft “Lange, ik vind jou een schoft” een beledigend karakter? HR verwerpt het beroep. Lezenswaardige Conclusie)
  3. Hof Den Haag 9 oktober 2018 (Persbericht)(official English translation)(Press release)(Klimaatzaak Urgenda. Onrechtmatige daad. Schending zorgplicht ex artikelen 2 en 8 EVRM. Staat moet broeikasgassen nu verder terugdringen. Vonnis bekrachtigd)
  4. Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018 (gepubliceerd op 12 oktober 2018)(Internationale bevoegdheid. Woonplaats gedaagde in artikel 8 Brussel I bis-Vo. Auteursrecht. Overdracht auteursrechten. Maakt Lidl scheerapparaat inbreuk op auteursrecht Philips scheerapparaat? Geen slaafse nabootsing van apparaat dat niet meer op markt is)
  5. Rechtbank Noord-Nederland 10 oktober 2018 (gepubliceerd op 12 oktober 2018)(Prejudiciële vragen aan HR inzake aardbevingszaken)
  6. Rechtbank Noord-Nederland 10 oktober 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 11 oktober 2018)(Geen merkinbreuk door toelaatbare vergelijkende reclame)
  7. Rechtbank Limburg 8 oktober 2018 (gepubliceerd op 10 oktober 2018)(Is er sprake van strijdigheid met de tussen partijen in het verleden tot stand gekomen regeling ter zake van het gebruik van de domeinnaam/de handelsnaam van hun ondernemingen en het doen van negatieve uitlatingen over de (onderneming van de) ander? Wijst de vorderingen in conventie af. Wijst de vorderingen in reconventie toe)
Naar
boven