Rechtspraak informatierecht week 37

bureau Brandeis
14 sep 2018

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht

Week 37: 10 September 2018 t/m 14 September 2018

  • EHRM 13 september 2018, nos. 58170/13, 62322/14 and 24960/15 (Big Brother Watch and others v. United Kingdom)(Press release)(Some aspects of UK surveillance regimes violate Convention. The bulk interception regime violated Article 8 as there was insufficient oversight. The regime for obtaining communications data from communications service providers violated Article 8 as it was not in accordance with the law. Both the bulk interception regime and the regime for obtaining communications data from communications service providers violated Article 10 of the Convention. The regime for sharing intelligence with foreign governments did not violate either Article 8 or Article 10on as there were insufficient safeguards in respect of confidential journalistic material)
  • HvJEU 13 september 2018, C-54/17 en C-55/17 (Wind Tre)(Press release)(The sale of SIM cards on which services that can incur fees have been pre-loaded and pre-activated constitutes an aggressive unfair commercial practice when the consumers are not informed of that fact in advance. Such conduct constitutes, in particular, ‘inertia selling’, which may be penalised by a national authority other than the authority provided for by EU law on electronic communications)
  • Rechtbank Den Haag 12 september 2018 (gepubliceerd op 13 september 2018)(Vorderingen om gedaagde te verbieden negatieve uitlatingen over eiseressen te doen afgewezen. Van onrechtmatig handelen van gedaagde is geen sprake. Belcentrale. KPN)
  • Rechtbank Den Haag 31 augustus 2018 (gepubliceerd op 11 september 2018)(Opheffen loonstop. AVG – Bekendheid met gegevens is geen grond voor het niet verstrekken van stukken. Daaruit volgt dat de betrokkene ook om een kopie kan vragen van stukken die al eerder (ooit eens) zijn verstrekt. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft eiser dan ook een rechtmatig belang bij afgifte van de stukken in zijn personeelsdossier die hem niet reeds na zijn verzoek in april 2018 zijn verstrekt)
  • Rechtbank Midden-Nederland 12 september 2018 (gepubliceerd op IE-Forum)(Vrijheid van meningsuiting. Uitzending Opgelicht?! Vorderingen afgewezen. Geen aanleiding om aan te nemen dat de beschuldigingen onvoldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Belangenafweging in voordeel van AVROTROS)
Naar
boven