Rechtspraak informatierecht week 37

bureau Brandeis
15 sep 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 37: 11 september 2017 t/m 15 september 2017.

 • Conclusie Advocaat-Generaal P. Mengozzi HvJEU 12 september 2017, C-291/16 (Schweppes)(Merkenrecht; Richtlijn 2008/95/EG; Uitputting van het aan het merk verbonden recht; Parallelle merken; Overdracht van de merken voor een deel van het grondgebied van de EER)
 • ABRvS 13 september 2017 (Wob; Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002; Niet-ontvankelijkheid uitgesproken door de rechtbank; Hoger beroepen ongegrond)
 • College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 september 2017 (Marktanalysebesluit vaste telefonie; Transparantie-, non-discriminatie- en toegangsverplichting; KPN; ACM; Vernietiging aangevallen uitspraak en bestreden besluit)
 • Rechtbank Den Haag 12 september 2017 (Modelrechtinbreuk vorm aardappelfriet; Inbreukverbod wordt toegewezen; Inzage in bewijsbeslag deels toegestaan en onder voorwaarden; J.R. Simplot Company; McCain Foods)
 • Rechtbank Den Haag 13 september 2017 (gepubliceerd op 15 september 2017)(Merkenrecht; Geen verwarringsgevaar; Groot begripsmatig verschil; SITA; SINA)
 • Rechtbank Amsterdam 13 september 2017 (De man die in 2013 naar eigen zeggen per ongeluk op “de rode knop” drukte bij de Postcode Loterij Miljoenenjacht, kan daar niet op terugkomen )
 • Rechtbank Amsterdam 12 september 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 14 september 2017)(Handelsnaamrecht; Direct en indirect verwarringsgevaar tussen handelsnamen Project Moore en Moore Partners)
 • Rechtbank Amsterdam 14 september 2017 (gepubliceerd op 15 september 2017)(Vrijheid van meningsuiting; De uitlatingen van de minister van Informatie van Somalië over een naar Nederland gevluchte Somalische journalist zijn niet onrechtmatig)
 • Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 14 september 2017)(Auteursrecht; Ex parte tegen Usenet- en BitTorrent-uploader van films en series; BREIN)
 • Rechtbank Midden-Nederland 30 augustus 2017 (gepubliceerd op 12 september 2017)(Merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE; WIJ)
 • Rechtbank Noord-Nederland 6 september 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 13 september 2017)(Bedrijfsgeheimen; Onrechtmatige daad jegens Zorgvervoercentrale Nederland voor publiceren bedrijfsinformatie)
 • Rechtbank Noord-Nederland 13 september 2017 (Inbreuk op woordmerk, inbreuk op auteursrecht op een foto en de bedrukking van etalageruiten en inbreuk op handelsnaam; Geen inbreuk op beeldmerk; Yoghurt Barn; Yoghurt Farm)
 • Rechtbank Noord-Nederland 15 september 2017 (Vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM); Eerbiediging van persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM); Rectificatie; door opnames te maken met een verborgen camera en het uitzenden van beelden die kunnen worden herleid tot [eiser] is een inbreuk gemaakt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; SBS; Stegeman)
 • Rechtbank Gelderland 25 augustus 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 11 september 2017)(Auteursrecht; Renovatieplannen Paleis het Loo geen verminking op eerder uitgevoerde restauraties)

 

 • Rechtbank Limburg 13 september 2017 (Ex-werknemer; Werk gerelateerde uitlatingen op Facebook; Boete bedongen in beëindigingsovereenkomst; Persoonlijke levenssfeer; Caradon Stelrad; Vorderingen afgewezen)
Naar
boven