Rechtspraak informatierecht week 32

bureau Brandeis
10 aug 2018

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht

Week 32: 6 augustus 2018 t/m 10 augustus 2018

 • HvJ EU 7 augustus 2018, C-521/17 (SNB-React/Deepak Mehta)(Erkenning bevoegdheden collectieve beheerorganisaties t.b.v. merkhouders door lidstaten. Aansprakelijkheid van een dienstverlener die IPadressen verhuurt en registreert waardoor domeinnamen en websites anoniem kunnen worden gebruikt)
 • HvJ EU 7 augustus 2018, C-161/17 (Renckhoff)(Press release)(The posting on a website of a photograph that was freely accessible on another website with the consent of the author requires a new authorisation by that author. By posting on the internet, the photograph is made available to a new public)
 • Conclusie A-G Van Peursem HR 13 juli 2018 (gepubliceerd op 6 augustus 2018)(Intellectuele eigendom. Tussenpersoon (Usenet-provider). Verhouding tussen de Auteursrechtrichtlijn en de Richtlijn elektronische handel. Reikwijdte aansprakelijkheidsvrijstelling art. 6:196c BW. Mededeling aan het publiek. Conclusie tot stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU)
 • Rechtbank Den Haag 10 augustus 2018 (Merkinbreukzaak. Manier van verwijzing door Adidas/Reebok op sportkleding naar MMA-vechter Conor McGregor wordt inbreuk geacht op kledingmerk MCGREGOR)
 • Rechtbank Den Haag 8 augustus 2018 (gepubliceerd op 10 augustus 2018)(Eiseres is sinds 2011 internationaal gezicht van horlogemerk Kyboe, een merk van gedaagde. Gedaagde komt de overeenkomst met eisers slechts gedeeltelijk na. Vorderingen tot schadevergoeding en nakoming toegewezen)
 • Rechtbank Den Haag 7 augustus 2018 (Intellectueel eigendomsrecht. Kort geding. Merkenrecht. Teken John Lemon maakt inbreuk op Uniewoordmerk JOHN LENNON en Uniebeeldmerk JOHN LEMON. Latere onderscheidingsteken On Lemon maakt eveneens inbreuk. Nawerking)
 • Rechtbank Amsterdam 12 juli 2018 (gepubliceerd op 9 augustus 2018)(Afwijzing verzoek verwijdering persoonsgegevens in intern en extern register, vermoeden van fraude bij hypotheek met bouwdepot)
 • Rechtbank Rotterdam 20 juli 2018 (gepubliceerd op 7 augustus 2018)(Geen onrechtmatige publicatie. Belangenafweging: enerzijds recht op uitingsvrijheid en anderzijds recht op bescherming eer en goede naam en de persoonlijke levenssfeer; Nieuwsuitzending RTV Rijnmond)
 • Rechtbank Rotterdam 4 juli 2018 (gepubliceerd op 6 augustus 2018)(Geschil over de aansprakelijkheid van een tussenpersoon van een energieleverancier in verband met een datalek van energiegegevens van kleinverbruikers. De rechtbank zal een deskundigenonderzoek gelasten)
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 juli 2018 (gepubliceerd op 9 augustus 2018)(Publicatie boek waarin echtscheiding centraal staat niet onrechtmatig jegens ex-echtgenote. Geen schending van haar eer en goede naam, nu schrijver pseudoniemen heeft gebruikt en eiseres. Geen publieke of maatschappelijke rol van betekenis vervult. Kring van personen die haar in publicatie zouden herkennen is gering)
 • Rechtbank Oost-Brabant 27 juli 2018 (gepubliceerd op 7 augustus 2018)(Verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar: verzoek om vernietiging persoonsgegevens op grond van Wbp afgewezen, gegevens worden gebruikt in verschillende procedures. In bezwaar toetsen aan AVG, verzoek aanmerken als verzoek op grond van artikel 17 van de AVG. Verwachting is dat afwijzing in bezwaar in stand zal blijven, omdat uitzondering op recht op gegevenswissing in artikel 17 kan worden gemaakt als de gegevens nodig zijn ter onderbouwing van een rechtsvordering)
Naar
boven