Rechtspraak informatierecht week 3

bureau Brandeis
19 jan 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 3: 15 januari 2018 – 19 januari 2018

  • HR 19 januari 2018 (Conclusie A-G van Peursem)(Auteursrecht op software; Vereisten voor bescherming van ‘voorbereidend materiaal‘ als bedoeld in art. 1 lid 2 Softwarerichtlijn (Richtlijn 2009/24/EG); voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma; Onrechtmatige daad, oneerlijke concurrentie, gebruik maken van bedrijfsdebiet, schending geheimhoudingsverplichtingen werknemers, meenemen administratie; Proceskostenveroordeling, art. 1019h Rv, gemengde grondslag)

 

  • CBb 17 januari 2018 (Telecom; Uitspraak na prejudiciële beslissing; Artikel 25, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn, artikel 3.1 Besluit universele dienstverlening en eindgebruikers (Bude); Eindbeslissing na arrest HvJ EU 15 maart 2017, C-536/15 (ECLI:EU:C:2017:214))
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017 (gepubliceerd op 18 januari 2018)(Domeinnamen; Niet is komen vast te staan dat geïntimeerde de inbreukmakende domeinnamen heeft geregistreerd, noch dat hij daarvoor verantwoordelijk is; BMW)

 

  • Rechtbank Den Haag 8 januari 2018 (gepubliceerd op 18 januari 2018)(Privacy; Van eiser zijn telefoontaps gemaakt in Nederland; De tapverslagen zijn aan de Engelse justitie verstrekt ten behoeve van het bewijs in Engelse strafzaak; Eiser wenst overlegging van de aanvragen van de machtigingen; Vordering afgewezen)
  • Rechtbank Den Haag 19 december 2017 (gepubliceerd op 15 januari 2018)(Auteursrecht; Foto’s zonder toestemming van de fotografen op een website geplaatst; Inbreuk op het auteursrecht van de fotografen; Vorderingen worden toegewezen)
  • Rechtbank Midden-Nederland 12 januari 2018 (gepubliceerd op 17 januari 2018)(Vordering Brein tot voorlopige blokkade van de website The Pirate Bay voor abonnees van KPN, T-Mobile, Tele2, Zeelandnet en CAIW toegewezen, mede gelet op oordelen rechtbank, Hoge Raad en Hof van Justitie EU in bodemprocedure tussen Brein en Ziggo/XS4ALL; De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland volgt daarmee het vonnis in kort geding van rechtbank Den Haag van 22 september 2017)
  • Rechtbank Gelderland 10 januari 2018 (gepubliceerd op 16 januari 2018)(Auteursrecht (artikel 1, 4 en 8 Aw). Auteursrechtinbreuk op software? Makerschap; Onvoldoende gesteld of gebleken dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk; Gelet op de bijzondere omstandigheden van deze zaak en gelet op het feit dat deze zaak in wezen door alle eiswijzigingen drie verschillende procedures omvat, wijst de rechtbank driemaal het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie in ie-zaken toe, zijnde € 120.000,00)

 

 

Naar
boven