Rechtspraak informatierecht week 3

bureau Brandeis
18 jan 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 3: 14 januari 2019 t/m 18 januari 2019

  • EHRM 15 januari 2019, nos. 69714/16 and 71685/16 (Matasaru v. The Republic of Moldova)(Press release)(Activist’s conviction for using sculptures of genitals to protest against corruption was “manifestly disproportionate”. Violation of article 10)
  • ABRvS 16 januari 2019 (Boete Commissariaat voor de media wegens verscheidene overtredingen van de Mediawet 2008. Hoger beroep gegrond. Aan Stichting Omroep Limburg wordt een boete opgelegd van € 185.000)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 8 januari 2019 (gepubliceerd op 17 januari 2019)(Uitlatingen voorzitter raad van commissarissen in ledenraadvergadering geen onrechtmatige publicatie)
  • Rechtbank Midden-Nederland 19 december 2018 (gepubliceerd op 17 januari 2019)(Onrechtmatige uitlatingen voormalig Tweede Kamerlid via Twitter. Rectificatie op Twitter)
  • Rechtbank Midden-Nederland 6 november 2018 (gepubliceerd op 15 januari 2019)(Onrechtmatige e-mails. Gedaagde wordt verboden eiseres te beschuldigen van (betrokkenheid bij) omkoping, corruptie, illegale activiteiten of fraude. Contactverbod wordt afgewezen)
  • Rechtbank Oost-Brabant 16 januari 2019 (Aantasting eer en goede naam van een bekende Nederlander door in de media het voornemen bekend te maken een sekspop van haar op de markt te brengen. Een bedrag van eur 2.000,00 wordt als billijke schadevergoeding vastgesteld)
Naar
boven