Rechtspraak informatierecht week 28

bureau Brandeis
13 jul 2018

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 28: 9 juli 2018 t/m 13 juli 2018

  • HvJ EU 10 juli 2018 (Persbericht)(Een geloofsgemeenschap zoals de gemeenschap van Jehova’s getuigen is samen met haar leden-verkondigers verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van een van-huis-tot-huisverkondiging zijn verzameld. Bij de in het kader van een dergelijke activiteit verrichte verwerking van persoonsgegevens moeten de regels van het Unierecht betreffende de bescherming van de persoonsgegevens in acht worden genomen)
  • HR, HR en HR 13 juli 2018 (Merkenrecht. Benelux-depot van het woord-/beeldmerk WITTE WIEVENKAAS. Het Benelux IE-Bureau wijst oppositie o.g.v. Benelux-inschrijving van het woordmerk HEKSENKAAS af. Hof acht overeenstemming en verwarringsgevaar aanwezig, vernietigt de beslissing van het Bureau, wijst de oppositie alsnog toe en weigert de inschrijving. Klachten over (beoordeling van) overeenstemming en verwarringsgevaar)
  • HR 10 juli 2018 (Conclusie A-G B.F. Keulen HR)(Smaad(schrift) en laster door posters/pamfletten te maken/verspreiden; Volgt verwerping)
  • HR 10 juli 2018 (Conclusie A-G P.C. Vegter HR)(Rechtmatigheid onderzoek smartphone waarbij o.m. gericht foto’s in de fotogalerij zijn bekeken; Volgt verwerping)
  • HR 10 juli 2018 (Conclusie A-G B.F. Keulen HR)(Gebruik Google Maps als bewijs, terwijl die informatie niet ttz. aan de orde is gesteld; Volgt verwerping)
  • Hof Den Haag 5 juni 2018 (gepubliceerd op 12 juli 2018)(Persoonsgegevens; vordering tot verwijdering van zoekresultaten uit google search)
  • Rechtbank Amsterdam 12 juli 2018 (gepubliceerd op 13 juli 2018)(Zowel Omroep Max als Follow The Money hoeven hun berichtgeving over ‘misstanden’ bij de ouderenbond ANBO niet te rectificeren of te verwijderen)
  • Rechtbank Amsterdam 2 mei 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 11 juli 2018)(Portretrecht; Cruijff; Gevraagde voorziening geweigerd; Kooplustopwekkend vermogen vanwege omslag boek)
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juli 2018 (gepubliceerd op 12 juli 2018)(Verbod gevraagd om een aflevering van het televisieprogramma ‘Foute boel’ uit te zenden omdat een woning is gefilmd. De wijze waarop de filmbeelden van de woning tot stand zijn gekomen, is niet onrechtmatig. Het uitzenden van die beelden is evenmin onrechtmatig en niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De uitzending mag doorgaan)

 

 

Naar
boven