Rechtspraak informatierecht week 23

bureau Brandeis
08 jun 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 23: 4 juni 2018 t/m 8 juni 2018

  • HvJ EU 7 juni 2018, C-44/17, Scotch Whisky/Michael Kotz (Press release)(In order to decide whether there is an ‘evocation’ prohibited by EU law, the national court must determine whether a consumer thinks directly of the protected geographical indication ‘Scotch Whisky’ when he sees a comparable product bearing the designation ‘Glen’; It is not sufficient that the designation is liable to evoke, in the consumer concerned, some kind of association of ideas with the protected indication or the relevant geographical area)
  • HvJ EU 5 juni 2018, C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (Persbericht)(De beheerder van een fanpagina op Facebook is samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de bezoekers van zijn pagina; De autoriteit voor gegevensbescherming van de lidstaat waarin deze beheerder is gevestigd kan, krachtens richtlijn 95/461 , zowel tegen hem optreden als tegen de dochteronderneming van Facebook die in dezelfde staat is gevestigd)
  • Conclusie A-G Szpunar 6 juni 2018, C-149/17, Bastei Lübbe/Michael Strotzer (Filesharing; Niet is vereist dat in het nationale recht een vermoeden van aansprakelijkheid van de houders van een internetaansluiting wordt ingevoerd voor inbreuken op het auteursrecht die via deze aansluiting zijn begaan; Indien het nationale recht echter in een dergelijk vermoeden voorziet om de bescherming van die rechten te waarborgen, moet het consequent worden toegepast om de doeltreffendheid van die bescherming te waarborgen. Het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven mag niet aldus worden uitgelegd dat de houders iedere reële mogelijkheid wordt ontnomen om hun in artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten verankerde intellectuele-eigendomsrecht te beschermen)
  • HR 8 juni 2018 (Databankenrecht; Is sprake van een sui generis recht als bedoeld in art. 1 lid 1 Databankenwet? Begrip ‘investering in de verkrijging’ van de inhoud van een databank; Zelfstandige elementen als combinatie van gegevens; door uitgever gecreëerd of verkregen? Databankenrichtlijn (96/9/EG); Rechtspraak HvJEU)
  • Rechtbank Amsterdam 6 juni 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 7 juni 2018)(Opnames met verborgen camera en herkenbaar in beeld brengen is gelet op omstandigheden toelaatbare inbreuk privacy; Vorderingen afgewezen)
  • Rechtbank Limburg 23 mei 2018 (gepubliceerd op 7 juni 2018)(Concurrentiebeding/relatiebeding tandartspraktijk: verbod gedurende een jaar patiënten te behandelen; Betekenis term behandeling; Vordering artikel 843a Rv tot verstrekken NAW-gegevens patiënten afgewezen, omdat gegevens berusten bij tandartspraktijk die opdrachtgever van gedaagden en onvoldoende zeker is dat gedaagden toestemming krijgen om de patiëntenadministratie hierop in te zien)
Naar
boven