Rechtspraak informatierecht week 22

bureau Brandeis
01 jun 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 22: 28 mei 2018 t/m 1 juni 2018

Gerechtshof Den Haag 29 mei 2018 (Merkenrecht; Oppositie KPN/PN; Wijst oppositie deels toe)

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018 (gepubliceerd op 31 mei 2018)(Verzoek ex artikel 35 Wbp; De Wbp geeft geen recht op inzage in medische analyses die deskundigen op verzoek van de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar van het aangesproken ziekenhuis en gynaecoloog hebben gemaakt; Verwijzing naar ECLI:NL:HR:2018:365, ECLI:EU:C:2014:2081 en ECLI:NL:GHDHA:2017:2723)

Rechtbank Den Haag 26 april 2018 (gepubliceerd op 1 juni 2018)(Verzet op grond van artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens ongegrond; Schadevergoeding in verband met onrechtmatige verstrekking van inkomensgegevens aan verhuurder)

Rechtbank Amsterdam 30 mei 2018 (De vorderingen van de manager worden afgewezen; De artiest is (in reconventie) niet-ontvankelijk in zijn vernietigingsvordering, omdat ook niet in deze procedure betrokken derden partij zijn bij die overeenkomst; De uitlatingen van de artiest over de manager zijn niet onrechtmatig; In de media is aandacht geweest voor uitlatingen van de manager over de artiest, maar die zijn juridisch niet relevant)

Naar
boven