Rechtspraak informatierecht week 2

bureau Brandeis
11 jan 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 2: 7 januari 2019 t/m 11 januari 2019

  • EHRM 10 januari 2019, nos. 65286/13 and 57270/14 (Khadija Ismayilova v. Azerbaijan)(Press release)(Violations of article 8 and 10. Azerbaijani authorities failed to investigate serious invasion of well-known investigative journalist’s privacy)
  • EHRM 10 januari 2019, nos. 62721/13 et 62741/13 (Bild Gmbh & Co. KG et Axel Springer c. Allemagne)(Press release)(Application inadmissible. An order prohibiting the daily newspaper Bild from publishing or distributing a photograph of a celebrity in pre-trial detention did not breach the Convention)
  • A-G Szpunar HvJ EU 10 januari 2019, C-507/17 (Google)(Persbericht)(Advocaat-generaal Szpunar stelt het Hof voor om de verwijderingen van koppelingen die exploitanten van een zoekmachine moeten uitvoeren, te beperken tot het niveau van de Europese Unie)
  • A-G Szpunar HvJ EU 10 januari 2019, C-136/17 (G.C. and others)(Persbericht)(Advocaat-generaal Szpunar stelt het Hof voor te beslissen dat de exploitant van een zoekmachine een verzoek tot verwijdering van koppelingen naar gevoelige gegevens systematisch moet inwilligen. De exploitant van de zoekmachine moet evenwel erop toezien dat het recht van toegang tot informatie en het recht op vrije meningsuiting worden beschermd)
  • HR 8 januari 2019 (Strafrecht. Auteursrecht. Het Hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat de lettercombinatie “KvK” een ‘werk’ is. Dat oordeel is niet begrijpelijk. Het Hof heeft immers nagelaten te motiveren waarom de letters “KvK” een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van (de Kamer van Koophandel als) de maker dragen. De enkele omstandigheid dat die lettercombinatie als woordmerk is gedeponeerd vormt zo een redengeving niet)
  • Rechtbank Den Haag 3 januari 2019 (gepubliceerd op 10 januari 2019)(Gemeenschapsmodelrechten op kerstster en kerstboom met verlichting. Gelet op vormgevingserfgoed is kerststermodel voorshands niet geldig vanwege gebrek aan eigen karakter. Kerstboommodel voorshands wel geldig. Inbreukverbod voor dat model)
  • Rechtbank Gelderland 22 oktober 2018 (gepubliceerd op 8 januari 2019)(Vordering gericht aan Google tot verwijdering van een link, die verwijst naar een artikel van de Quote waarin wordt verwezen naar een persbericht van de FIOD over een groot onderzoek naar witwaspraktijken in relatie tot eisers, uit de zoekresultaten bij een zoekopdracht op de naam van eisers, is afgewezen)
Naar
boven