Rechtspraak informatierecht week 15

bureau Brandeis
15 apr 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 15: 9 april 2018 t/m 13 april 2018

  • HvJEU 10 april 2018, C-320/16, Uber France/Bensalem (Press release)(De lidstaten kunnen de illegale uitoefening van vervoersactiviteiten in het kader van de UberPop-dienst verbieden en bestraffen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Commissie van het wetsontwerp tot strafbaarstelling van een dergelijke uitoefening)
  • HR 10 april 2018 (Strafrecht; Belediging; Art. 10 EVRM; Social media; Beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van meningsuiting; Vernietiging en terugverwijzing)
  • HR 10 april 2018 (Strafrecht; Groepsbelediging; Art. 10 EVRM; Interview; Beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van meningsuiting; Vernietiging en terugverwijzing)
  • Conclusie A-G HR 10 april 2018 (Strafrecht; Beledigende uitlatingen in een rap; Vrijheid van meningsuiting)
  • Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (gepubliceerd op 13 april 2018)(Rekest; Toewijzing verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens uit zoekresultaat van zoekmachine Google; Reikwijdte verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens a.b.i. art. 16 Wbp; Costeja-arrest, belangenafweging; Strafrechtelijke persoonsgegevens met privacygevoelig karakter, onvoldoende zwaarwegend publiek belang)
Naar
boven