Rechtspraak informatierecht week 14

bureau Brandeis
07 apr 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 14: 2 april 2018 t/m 6 april 2018

  • EHRM 5 april 2018, no. 35285/16, Nix v. Germany (Press release)(Article 10; Complaint inadmissible; Court rejects complaint about prosecution for posting picture of a Nazi leader and swastika in a blog)
  • Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (gepubliceerd op 6 april 2018)(Toewijzing verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens uit zoekresultaat van zoekmachine Google; Reikwijdte verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens a.b.i. art. 16 Wbp; Costeja-arrest; Belangenafweging; Strafrechtelijke persoonsgegevens met privacygevoelig karakter; Onvoldoende zwaarwegend publiek belang)
  • Rechtbank Amsterdam 14 maart 2018 (gepubliceerd op 5 april 2018)(Vordering verstrekking afschriften van op grond van bewijsbeslag in beslag genomen (digitale) documenten (843a Rv) afgewezen; Rechtsbetrekking uit onrechtmatige laster; Onrechtmatige publicatie)
  • Rechtbank Amsterdam 11 oktober 2017 (gepubliceerd op 4 april 2018)(Verzetzaak; Verstekvonnis onrechtmatig uitgelokt; Beperkte rechtsmacht m.b.t. internetpublicatie; Partijen woonachtig buiten EEX; Nederlandse rechter alleen rechtsmacht t.a.v. schade in Nederland geleden)
  • Rechtbank Amsterdam 28 maart 2018 (gepubliceerd op 3 april 2018)(Toyota; ING Bank; Factuurfraude; Verstrekken NAW-gegevens; Artikel 843a Rv; Wet bescherming persoonsgegevens; Gerechtvaardigd belang; Tweefasentoets; Lycos/Pessers; Vordering toegewezen)
  • Rechtbank Rotterdam 19 januari 2018 (gepubliceerd op 3 april 2018)(Vordering tot verwijdering van smadelijke berichten op Facebook en recensie op Google wordt toegewezen; Onvoldoende aanleiding voor plaatsen gevorderde rectificatie)
  • Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2018 (gepubliceerd op 5 april 2018)(Vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW; Gedaagde heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in reclamefolder juiste prijzen van concurrent staan vermeld; Vordering tot rectificatie op website gedaagde toegewezen)
Naar
boven