Rechtspraak informatierecht week 12

bureau Brandeis
23 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 12: 19 maart 2018 t/m 23 maart 2018

  • Conclusie A-G HR 16 maart 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 20 maart 2018)(Databankenrecht; Add-ons op niet-beschermde normtabellen met normgegevens)
  • Rechtbank Amsterdam 21 maart 2018 (gepubliceerd op 23 maart 2018)(Een advocatenkantoor moet stoppen met het voeren van haar handelsnaam, omdat die inbreuk maakt op de handelsnaam van een ander advocatenkantoor)
  • Rechtbank Amsterdam 29 november 2017 (gepubliceerd op 21 maart 2018)(Onrechtmatige publicatie in jaarverslag? De rechtbank oordeelt dat de tekst niet onrechtmatig is jegens eiser en dat gedaagde ook niet onrechtmatig tegenover eiser heeft gehandeld door die tekst nadien te handhaven)
  • Rechtbank Amsterdam 14 februari 2018 (gepubliceerd op 20 maart 2018)(Artikel 1 FW is een verplichting tot betaling in Bitcoin een vordering als bedoeld in artikel 1 FW? Verifieerbare vordering? Begrip “betalen’, verwijzing naar HR 3 juni 1921, NJ 1921, p.968)
  • Rechtbank Limburg 20 maart 2018 (gepubliceerd op 22 maart 2018)(Bescherming persoonsgegevens; Verwijdering uit zoekmachine Google Search: het recht om vergeten te worden, belangenafweging)

 

Naar
boven