Rechtspraak informatierecht week 11

bureau Brandeis
16 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 11: 12 maart 2018 t/m 16 maart 2018

  • EHRM 13 maart 2018, nos. 51168/15 et 51186/15, Stern Taulats et Roura c. Espagne (Press release)(Violation of the freedom of expression of two persons convicted of burning a photograph of the Spanish royal couple in 2007)
  • Centrale Raad van Beroep 14 maart 2018 (gepubliceerd op 16 maart 2018)(Gebruik reisgegevens onder voorwaarden; Trans Link Systems; Bewijskracht; Tegenbewijs; De in hoger beroep overgelegde reisgegevens zeggen in het voorliggende geval te weinig over de vraag waar appellante ten tijde van het onderzoek woonde)
  • Conclusie A-G Van Peursem HR 16 maart 2018 (Vervolg op HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 en HvJEU 14 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:456; Vordering organisatie rechthebbenden tegen internetproviders om te komen tot blokkering van de ‘BitTorrent index’ The Pirate Bay; Kwalificatie handelen van The Pirate Bay als het doen van een ‘mededeling aan het publiek’; Effectiviteitstoets bij blokkeringsvordering op grond van art. 26d Aw; Grondrechtenafweging)
  • Rechtbank Den Haag 14 maart 2018 (gepubliceerd op 16 maart 2018)(Merkenrecht; Beneluxmerk; Nietigverklaring; Onderscheidend vermogen; Teken dat geschikt is om te dienen als oppervlaktepatroon op de waren waarvoor het als merk is ingeschreven; Maatstaf; Uitvoerbaar bij voorraad?)
  • Rechtbank Limburg 15 maart 2018 (gepubliceerd op 16 maart 2018)(Onrechtmatige uitingen; Vordering toegewezen)
  • Rechtbank Oost-Brabant 7 maart 2018 (gepubliceerd op 13 maart 2018)(Vordering tot verbod een pandrecht te executeren op IE-rechten van een app; Vordering wordt afgewezen; Gedaagden maken geen misbruik van hun executiebevoegdheid als pandhouder)
Naar
boven