Pleidooi bij de Raad van State: “Geef Zwarte Piet terug aan het maatschappelijk debat”

Christiaan Alberdingk Thijm
17 okt 2014

Gisteren heeft Douwe Linders van bureau Brandeis namens Stichting Het Pietengilde gepleit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inzet van de zaak is of de Amsterdamse burgemeester Van der Laan bij de vergunningverlening voor de Sinterklaasintocht, Zwarte Piet zou moeten verbieden of niet. De zaak speelt in hoger beroep tegen de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank die eerder oordeelde dat Zwarte Piet een “negatieve stereotypering van zwarte mensen is”.

bureau Brandeis besloot het Pietengilde te vertegenwoordigen in deze procedure vanwege de grote maatschappelijke interesse in deze zaak. Zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet laten een fel geluid horen. Het betreft fundamentele rechtsvragen over gevoelens van racisme enerzijds en de vrijheid van meningsuiting en het behoud van cultureel erfgoed anderzijds.

Door middel van crowd funding en doordat bureau Brandeis zelf bijdraagt in de kosten van de procedure, was het vertegenwoordigen van de belangen van het Pietengilde bij de Raad van State mogelijk. De boodschap van Douwe Linders: “Geef Zwarte Piet terug aan het maatschappelijk debat zonder het van bovenaf opgelegde oordeel van raciale stereotypering. Alleen de samenleving kan een vorm vinden voor Zwarte Piet die voor iedereen acceptabel is.”

De Raad van State bekeek de zaak gisteren serieus en stelde veel vragen aan de vertegenwoordigers van de drie partijen: het Pietengilde, de burgemeester en de bezwaarmakers. Hierbij ging het in het bijzonder ook over de belangrijke vraag of de burgemeester wel bevoegd is evenementen als de Sinterklaasintocht aan een inhoudelijke toetsing te onderwerpen.

Op 12 november doet de Raad van State uitspraak. De intocht van Sinterklaas in Amsterdam is op 16 november.

Links naar processtukken
Het verweer van Zwarte Piet
Deskundigenverklaring Peter Jan Margry
Deskundigenverklaring Han van der Horst
Het pleidooi voor Zwarte Piet
Lees hier ons eerdere bericht over het hoger beroep.

De zitting kreeg veel media-aandacht.

Naar
boven