Persbericht: Nederlandse Staat blijft illegale NSA-data gebruiken

Christiaan Alberdingk Thijm
05 feb 2014

Plasterk heeft nog steeds vertrouwen in Amerikanen

De Nederlandse Staat acht het verkrijgen van gegevens van de NSA rechtmatig, ook als die op onrechtmatige wijze zijn verzameld. Dat stelt de Nederlandse Staat vandaag in een inhoudelijke reactie in de rechtszaak Burgers tegen Plasterk. De Staat betwist niet dat de AIVD en MIVD gegevens krijgen van de NSA. De uitwisseling gebeurt op basis van “vertrouwen” in de Amerikaanse inlichtingendienst, aldus de Staat.

Dit betekent dat gegevens die door de NSA in strijd met de Nederlandse wet zijn verkregen zo in handen van de Nederlandse inlichtingendiensten komen.

Vertrouwen in Amerikaanse NSA
Ondanks alle berichtgeving over de inlichtingenmethodes van de NSA stelt de Staat:

“In het kader van de uitwisseling van gegevens is vervolgens het vertrouwen in het opereren van de buitenlandse dienst dat de grondslag heeft gevormd voor het aangaan en voortzetten van de hechte samenwerkingsrelatie voldoende om vast te stellen dat de uitwisseling van informatie op grond van artikel 59 WIV rechtmatig is.”

De coalitie van burgers en organisaties die de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat startte, eist dat de Staat stopt met het gebruiken van gegevens die niet in overeenstemming met de Nederlandse wet zijn verkregen.

Eerste overwinning: meer transparantie
De bekendmaking vandaag dat de 1,8 miljoen metadata niet door de NSA maar door de Nederlandse Staat zijn verzameld, heeft geen consequenties voor deze zaak. De coalitie richt zich immers op de verstrekking van illegaal vergaarde data door de NSA aan de Nederlandse inlichtingendiensten. Binnen Prism en andere programma’s wordt veel meer verzameld. Saillant detail is dat minister Hennis-Plasschaert heeft verklaard dat deze informatie juist vandaag naar buiten is gebracht vanwege deze rechtszaak. Daarmee is een eerste, kleine overwinning behaald.

Coalitie Burgers tegen Plasterk
De advocaten van bureau Brandeis voeren het proces voor de coalitie van burgers en organisaties. De deelnemende burgers zijn: Rop Gonggrijp, Jeroen van Beek, Bart Nooitgedagt, Brenno de Winter en Mathieu Paapst. De aangesloten organisaties zijn: de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de Internet Society Nederland en Stichting Privacy First.

Over bureau Brandeis
bureau Brandeis is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het voeren van complexe rechtszaken en het recht op privacy. Het behandelt bij voorkeur zaken met een maatschappelijk belang.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Bij vragen, neem contact op met Christiaan Alberdingk Thijm (christiaan@bureaubrandeis.com) of bureau Brandeis (020 – 760 6505).
Een perskit met beelden is beschikbaar.
De volledige conclusie van antwoord van de Nederlandse Staat is beschikbaar.
De volledige dagvaarding is beschikbaar.
Volg ons op twitter @bureauBrandeis.

Naar
boven