Pay per Page

bureau Brandeis
23 jun 2015

Pay per page. Vanaf 1 juli (een week geleden aangekondigd) start Amazon met een nieuw betaalsysteem voor haar “bibliotheek” lezers. Volgens Amazon: “we make this shift in response to great feedback we received form authors who asked us to better align payout with the length of the books and how much customers read”. Yeah right.

Hoe ging het tot nu toe? Amazon hanteert twee modellen, (Kindle Unlimited (KU) en Kindle Owners Lending Library (KOLL). Consumenten betalen 10 dollar per maand voor KU en bij het KOLL systeem koop je een Kindle en mag je daarna “gratis” lenen. En dat gaat natuurlijk veranderen nu? Nee hoor aan dat systeem verandert niets. Consumenten blijven nog steeds op precies dezelfde manier behandeld worden.

Gaat Amazon dan minder betalen? Dat is natuurlijk de hamvraag. Hoe werkt het tot nu? Volgens Peter Wayner, journalist bij “The Atlantic” zet Amazon elke maand een potje geld opzij. Deze maand zou dat potje naar verluidt 3 miljoen dollar zijn. En die 3 miljoen dollar wordt tot nu toe verdeeld naar rato van het aantal uitleningen en binnenkort dus naar rato van het aantal gelezen pagina’s.

Smokkelen wordt lastig maar ik denk niet onmogelijk. Amazon introduceert de z.g. Kindle Edition Normalized Page Count (KENPC). Dat deelt een pagina in een bepaald aantal benodigde karakters op. Het lettertype groter of kleiner zetten gaat dus niet helpen. Wat zou moeten helpen is het toevoegen van plaatjes, want “non-text” elements will count towards a book’s KENPC. Maar toch wordt dat ook weer ingewikkeld, dan moet je wel lang genoeg naar zo’n plaatje turen, wil de pagina meetellen. Dat meet Amazon namelijk ook.

Terug naar de vraag. Gaat Amazon minder betalen? Eh dat weten we niet. We weten namelijk niet waarop Amazon haar potje baseert. Waarom reserveert Amazon 3 miljoen? Waarom geen 3 ton of 30 miljoen per maand. Zelfde vraag kunnen we stellen aan Spotify natuurlijk. Vergoeding van waarde heeft altijd iets relatiefs. Wat voor de een waardevol is (een week zuipen met je ouders in Lloret de Mar) is dat voor de ander niet altijd. Zo bezien kan Amazon haar potje naar believen omhoog en omlaag bijstellen. Dus theoretisch heeft deze move geen invloed op de betalingen van consumenten, noch op ontvangsten van Amazon. Dan kan het alleen maar invloed hebben op het gedrag van schrijvers.

Gaan schrijvers van dikke boeken meer verdienen? Als je er van uit gaat dat een schrijver in de tijd dat hij een dik boek (300 pagina’s) publiceert ook drie dunne boeken had kunnen schrijven van 100 pagina’s elk, gaat dat in de praktijk niet uitmaken. Afgezien van de schrijvers van boeken met ingewikkelde plaatjes, zullen de schrijvers van thrillers het meest gaan verdienen. O dus je bedoelt schrijvers als Paula Hawkins, Karen Slaughter en Esther Verhoef en zo? Ja precies. En wat zijn dan de grootverdieners in de wereld van het fysieke boek? Precies die schrijvers. En dus? Much ado about nothing.

Gerelateerde artikelen
Naar
boven