Nederland in ideeën 2015

bureau Brandeis
13 nov 2014

Welkom! Dit bericht is onderdeel van de online tentoonstelling Nederland in ideeën, waarin 93 wetenschappers, ondernemers en kunstenaars antwoord geven op één vraag van Paulien Cornelisse:

‘Welk inzicht uit je vakgebied kan anderen helpen in het dagelijks leven?’

De tentoonstelling is verspreid over 93 websites. Op deze site vind je het antwoord van Hans Bousie. Je kunt onderaan dit bericht doorklikken naar het volgende antwoord, of een bezoekje brengen aan de ‘centrale hal’ van de tentoonstelling. 

Niemand heeft gelijk
Wie kent ze niet, de discussies over het gelijk. Of het nu gaat over de verkeerde schoenen of de verkeerde huidskleur, er zijn altijd mensen die zeker weten dat ze gelijk hebben in het hetzij omarmen, hetzij verwerpen van de neger met witte schoenen of de blanke met rode. Een onnoemelijk voordeel van het advocaat zijn, is dat je dat gelijk langzamerhand geheel en al vergeet. In ons vak gaat het niet om het hebben, maar om het krijgen van gelijk. Voor ons is immers voor elk standpunt een argumentatie denkbaar. Zet mij op een podium en ik kan net zo makkelijk voor of tegen de doodstraf pleiten, voor of tegen het toelaten van vreemdelingen in Nederland, voor of tegen het in bezit hebben van kinderporno, voor of tegen het voordeel van een geel geschilderde fiets. Het grappige van advocaten is, en dat vergt enige geestelijke lenigheid, dat onze klanten bijna altijd zeker weten dat ze gelijk hebben en dat het onze taak is te zorgen dat ze dat ook krijgen. Dat gaat best ver. Wanneer ik bij de lunch een juridische kwestie voorleg aan mijn collega-advocaten, dan krijg ik eerst de wedervraag: ‘Wie is de cliënt?’ Voor ons is niet van belang wat de waarheid is, maar wie er gelijk moet krijgen. Pas als dat duidelijk is, wordt er nagedacht.

In mijn dagelijks leven is de afwezigheid van de waarheid natuurlijk een recept voor ellende. Als mijn vrouw thuiskomt met een verhaal over haar baas die onhebbelijk tegen haar heeft gedaan, snap ik onmiddellijk dat de baas op zijn beurt ook wel een verhaal zal hebben. Dus terwijl mijn vrouw de liefhebbende arm om zich heen wil hebben en zinnen als ‘Schatje, wat een klootzak’ wil horen, zeg ik: ‘Tja, ik snap hem wel.’ Om dan vervolgens haarfijn te gaan uitleggen waarom de baas gewoon gelijk heeft. Als mijn kinderen mopperen op school, dan snap ik de school en dat illustreer ik dan treffend, en u snapt dat ook mijn kinderen daar inmiddels een hartgrondige hekel aan hebben. Je wilt niet weten hoe vaak ik in het dagelijks leven van mijn nabije vrienden en familie de opmerking krijg toegevoegd: ‘Advocaat!’ – en dat is dan níét positief bedoeld.

Gelukkig kunnen mijn geliefden op momenten weer hun voordeel doen met mijn argumentatievermogen. Ga ik met een van de kinderen naar een tienminutengesprek op school en komt er een kritische noot van één van de docenten, dan breng ik die docent binnen de resterende minuten (ook al is dat er maar één) haarfijn aan het verstand dat de visie van mijn kind in kwestie toch echt een visie is die die van hem of haar doet verbleken. Als iemand in mijn nabijheid mijn vrouw verbaal te na komt (voor die doodenkele keer dat ze dat niet gewoon zelf afkan) dan maak ik de dader met de grond gelijk. Mijn gouden regel, en, die kan ik van harte aanraden, is dan ook: dondert niet of je gelijk hebt, zorg dat je het krijgt.

Alle antwoorden zijn ook beschikbaar in boekvorm onder de titel Dit wil je weten: Wetenschappers ondernemers en kunstenaars geven adviezen voor het dagelijks leven.

Klik hier voor het volgende antwoord

Klik hier voor een bezoekje aan de centrale hal van de expositie.

Naar
boven