Merkenrecht en sport: CrossFit verliest van The CrossBox

bureau Brandeis
21 feb 2020

Bekentenis

Disclaimer: net als veel andere yuppen, ben ik een tijdje geleden door het CrossFit-virus aangestoken. Ooit was ik sceptisch, want het beeld dat ik had van deze kruisfitte types was vooral dat de belangrijkste regel van het beoefenen van deze sport lijkt te zijn dat je zoveel mogelijk mensen vertelt dat je aan CrossFit doet. Vrij vermoeiend. En ik ben echt niet de enige die dat constateerde.

Maargoed, ik ben inmiddels overstag. En als je eenmaal in de CrossFit-wereld zit, dan ben je onderdeel van de ‘CrossFit-community’. Je gaat dus niet trainen in de sportschool of iets dergelijks. Nee, je gaat een WOD doen (workout of the day) in de Box (kale loods op een industrieterrein). En als je zo’n WOD met een teammaatje doet, dan is dat je Buddy.

CrossFit vs. The CrossBox

Nu viel mijn oog op een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 19 februari 2020 over het merk CrossFit tegen het merk “The Cross Box”. CrossFit Inc. is niet blij met een Nederlandse koepel van sportscholen die een trainingsprogramma onder de naam “The CrossBox” aanbiedt. Niet geheel toevallig lijkt het The CrossBox-trainingsprogramma inhoudelijk heel veel op de sport CrossFit. Maar CrossFit Inc. is er vooral niet zo blij mee dat het merk The CrossBox wel erg veel lijkt op haar CrossFit-merk. CrossFit Inc. vraagt de rechter dus om daar een einde aan te maken en het merk The CrossBox nietig te verklaren. De rechter is het niet met CrossFit Inc. eens.

CrossFit geen bekend merk

CrossFit Inc. had gesteld dat haar wereldwijde licentiemodel, het evenement The CrossFit Games, haar samenwerking met sportmerk Reebok en haar marketinginspanningen ervoor hadden gezorgd dat het merk CrossFit een bekend merk zou zijn in de EU. En een bekend merk geniet ruimere bescherming dan een ‘gewoon’ en minder bekend merk. Maar de rechter vindt dat CrossFit Inc. niet heeft laten zien dat van zo’n bekend merk sprake is, althans niet in de EU.

Volgens mij heeft CrossFit Inc. hier een steekje laten vallen. Ik denk namelijk dat CrossFit wel degelijk een bekend merk is in de EU. En CrossFit Inc. had dat bijvoorbeeld kunnen onderbouwen met een marktonderzoek onder (sportende) consumenten. Daarnaast had CrossFit Inc. haar bewijsmateriaal moeten toespitsen op de EU, maar uit de uitspraak blijkt dat CrossFit Inc. dat niet voldoende heeft gedaan.

Gevaar voor verwarring van het publiek

CrossFit Inc. meende verder dat het publiek in verwarring zou kunnen raken bij het zien van het merk The CrossBox. De consument zou kunnen denken dat The CrossBox en CrossFit van dezelfde (of verbonden) onderneming(en) afkomstig zijn. Maar ook in dat argument gaat de rechter niet mee.

Volgens de rechter is het merk CrossFit weinig onderscheidend voor (fitness)traingingsprogramma’s, omdat het tamelijk generiek zou zijn en tot op zekere hoogte beschrijvend. De term cross is namelijk afgeleid van crosstraining (een mix van trainingsvormen) en het element fit verwijst naar fitness. En daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen.

Volgens CrossFit Inc. was het onderscheidend vermogen van het merk toegenomen door, en daar is het argument opnieuw, het gegroeide licentiegebruik, de samenwerking met Reebok, en de grote marketinginspanningen. Maar het bewijs dat daarop zag vond de rechter niet overtuigend, zoals hiervoor ook al bleek. Volgens de rechter is de beschermingsomvang van het CrossFit-merk dus gering.

Overeenstemming tussen CrossFit en The CrossBox

Volgens de rechter is er ‘enige’ mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de beide merken, namelijk het element “cross”. Begripsmatig is de overeenstemming van de beide merken volgens de rechter ook alleen tot het woordje “cross” beperkt. Het feit dat men bij CrossFit een WOD doet in een Box, speelt volgens de rechter geen rol.

De koepel van sportscholen heeft nog geprobeerd het merk CrossFit onderuit te halen, maar dat is ook mislukt. Het merk The CrossBox maakt volgens de rechter dus geen inbreuk op het merk CrossFit. Beide merken mogen gewoon naast elkaar bestaan, voor het aanbieden van trainingsprogramma’s.

Volgens mij is dit een gemiste kans voor CrossFit Inc. CrossFit is wat mij betreft dus wel een bekend merk. En ik denk ook dat mensen heel snel in verwarring raken door het gebruik van het merk The CrossBox voor exact dezelfde diensten. Snel in hoger beroep dus!

 

Syb Terpstra

Naar
boven