Visie

Wesley Vader

Wesley Vader is partner bij bureau Brandeis op de praktijkgroep Corporate & Commercial litigation.

Wesley’s praktijk richt zich op beslechting van ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen. Hij adviseert en procedeert over onder meer (civiele) fraudezaken, (bestuurders)aansprakelijkheidszaken, aandeelhoudersgeschillen en contractuele disputen. Wesley is daarnaast betrokken bij diverse collectieve acties, in het bijzonder procedures over de afwikkeling van massaschade.

Wesley heeft zijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2007 afgerond. Tijdens zijn studie heeft hij ook in Canada aan de University of Western Ontario gestudeerd. In 2013 heeft Wesley de postacademische specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie cum laude afgerond.

Wesley is sinds 2007 advocaat. Hij is destijds begonnen bij het kantoor dat nu Eversheds Sutherland heet. Vanaf 2010 is Wesley werkzaam geweest in de Litigation praktijk van Lexence en in 2019 heeft hij zich aangesloten bij bureau Brandeis, waar hij in 2023 partner werd.

Recente werkzaamheden:
 • Wesley is betrokken bij meerdere class actions. Zo treedt hij aan de eisende kant als advocaat op in vijf collectieve acties in het sjoemeldieselschandaal betrokken tegen onder meer conglomeraten van autofabrikanten, waaronder Volkswagen, Mercedes, Fiat, Renault, Peugeot en Opel.
 • Wesley treedt op in meerdere fraude gerelateerde kwesties. Zo procedeert hij in civiele procedures over de ontvreemding van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, verduistering van gelden door bestuurders of werknemers, maar staat hij ook cliënten bij die zich als benadeelde partij in een strafzaak voegen en compensatie van schade als gevolg van fraude vorderen.
 • Wesley staat bestuurders bij in civielrechtelijke (aansprakelijkheid) procedures.
 • Wesley staat partijen bij in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer.
 • Wesley treedt op in geschillen over onrechtmatige concurrentie.
 • Wesley behandelt commerciële geschillen en voert procedures waarbij bijvoorbeeld de uitleg van contracten centraal staat.
 • Wesley heeft ruime ervaring met (bewijs)beslag, exhibitievorderingen en executiegeschillen.

Lidmaatschappen:

 • Vereniging Corporate Litigation
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Vereniging Voor Massaschade Advocaten

Wesley geeft regelmatig (inhouse) cursussen op het gebied van onder meer bestuurdersaansprakelijkheid en het voorkomen en bestrijden van fraude. Hij publiceert ook met enige regelmaat, onder meer in het Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk (TOP), het Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO), Financiering & Onderneming (O&F) en annoteert hij rechtspraak, zoals in JBPr.

Publicaties:

 • Zorgplichten in de ondernemingsrechtpraktijk in TOP 2014/583.
 • Fraude in de ondernemingrechtpraktijk: drempels bij het nemen van verhaal in TOP 2016/346.
 • Profiteren van fraude: de glijdende schaal van onrechtmatig naar ongerechtvaardigd in TOP 2018/482.
 • Aansprakelijkheid wegens lichtvaardig enquêteverzoek in MvO 2023, nummer 1&2.
 • Annotatie in JBPr onder de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 20 september 2023 in de collectieve actie tegen Airbus cs (JBPr 2024/18, ECLI:RBDHA:2023:14036).
 • Hoeveel zeggenschap mag een externe financier hebben over een collectieve actie van een belangenbehartiger? in O&F 2024-1, p. 31-46.

Testimonials:

Legal 500 (2024):

 • ‘Wesley Vader is an outstanding lawyer with an exceptional knowledge of Dutch civil procedural law. He is someone who immediately understands the needs of his clients.’

Legal 500 (2023):

 • ‘Louis Berger is a seasoned and knowledgeable lawyer and great to work with. Frank Peters and Wesley Vader stand out.’
 • ‘Wesley Vader is an excellent litigator. Very energetic and on the ball. We work together seamlessly.’
 • ‘Senior associate Wesley Vader has an outstanding knowledge of Dutch civil procedural law.’

 

 

 

Visie

Bas Braeken

Bas is partner en leidt het mededingingsrechtteam van bureau Brandeis. Bas heeft bijna 25 jaar ervaring op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht. Hij is daarnaast een erkend specialist op het gebied van gereguleerde sectoren (in het bijzonder telecom, media, post en pakketten, vervoer & mobiliteit en data). Bas staat ondernemingen en hun directies bij in zowel civiele procedures als in onderzoeken door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie en het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Hij heeft cliënten vertegenwoordigd in meer dan 150 (zowel bestuursrechtelijke als civiele) procedures op het gebied van het mededingingsrecht, consumentenrecht en economische regulering, zowel voor de Nederlandse als Europese rechters.

Bas verdedigt ondernemingen bij (vermeende) kartels en invallen (dawn raids) en adviseert en procedeert op bijna dagelijkse basis over de Wet Vifo (Foreign Direct Investment), de Digital Markets Act (DMA), het consumentenrecht, samenwerkingsvormen, distributie-overeenkomsten, staatssteun en uiteenlopende reguleringsvraagstukken op het gebied van toegang, tarieven en bestuursrechtelijke handhaving. Bas is actief betrokken bij verschillende follow-on mededingingszaken (kartelschadezaken), onder meer in de financiële en tech sector. Bas wordt gezien als een trusted advisor en treedt vaak op als counsel’s counsel voor specifieke (Europees) mededingingsrechtelijke vragen, bijvoorbeeld in het kader van overnames en joint ventures.

Bas studeerde in Leiden, Parijs en Londen en is in 2001 beëdigd als advocaat. Voorafgaand aan zijn toetreding bij bureau Brandeis was Bas lange tijd werkzaam bij Allen & Overy (Amsterdam en Brussel) en één van de medeoprichters van een niche-kantoor op het gebied van het mededingingsrecht. Bas heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en doceert regelmatig. Bas wordt al jarenlang door prestigieuze advocatengidsen zoals Legal 500, en Chambers & Partners aanbevolen vanwege zijn kennis op het gebied van het Europees mededingingsrecht en gereguleerde sectoren. In 2018 en 2021 won Bas een Client Choice Award voor “excellence in client service”. Bas wordt ook aangeraden door Who’s Who op het gebied van het Europees mededingingsrecht en telecommunicatierecht.

Bas is lid van het Dagelijks Bestuur van bureau Brandeis.

Advocatengidsen schrijven over Bas het volgende:

 • He is an outstanding lawyer”
 • He is combining an impressive skillset and knowledge with a very down to earth manner of working
 • “He will tailor his approach and advice to exactly what the client and case at hand need
 • Highly skilled
 • “Highly intelligent”
 • Bas is a real fighter.”
 • “He has an impressive practice.”
 • “He has a very sharp legal mind”
 • Very capable and thorough lawyer, combining competition skills with insights in regulatory work
 • He offers practical and to-the-point advice and has thorough knowledge of and broad experience with competition law.
 • “He receives glowing praise for his ‘knowledge, easy communication and transparent approach.’”

 

Relevante ervaring

 • Ruime proceservaring in kartelzaken, waaronder over de procedurele aspecten zoals onderzoeksbevoegdheden van ACM, de Digitale Werkwijzeen procedures over publicaties van boetebesluiten in zowel consumenten- als mededingingsrechtelijke zaken;
 • Succesvolle verdediging van Joh. Enschedé Amsterdam in een kartelzaak, waarbij de beroepsprocedure uiteindelijk heeft geleid tot een verlaging van de boete van oorspronkelijk € 2 miljoen naar € 10.000,-;
 • Succesvolle vertegenwoordiging van een online reisagent in een consumentenzaak voor het ongevraagd leveren van diensten, waarin de ACM voor het eerst een symbolische boete van € 1000,- heeft opgelegd;
 • Succesvolle vertegenwoordiging van een kledingbedrijf naar aanleiding van zogenaamd misleidende duurzaamheidsclaims; de zaak is afgedaan met een toezeggingenbesluit zonder boeteoplegging;
 • Prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie, over de uitleg van artikel 101 VWEU(het kartelverbod), de rol van Europese aanbevelingen in de telecomsector en tariefregulering in de postsector;
 • Mededingingsrechtelijke ondersteuning bij diverse complexe overnames, zowel bij de Europese Commissie als bij de ACM en zowel voor fuserende partijen als voor klagers. Bas heeft een actieve rol gespeeld in complexe (vaak tweede fase) overnames, zoals Booking/E-traveliSunweb/CorendonPostNL/SanddVodafone/ZiggoZiggo/LibertyT-Mobile/Tele2, KLM/MartinairHolland Pharma/FACOen KPN/Tiscali;
 • Succesvolle vertegenwoordiging in belangrijke civiele mededingingsrechtelijke procedures voor onder meer T-Mobile, Canal+ en Prijsvrij (zowel in een procedure tegen Thomas Cook als tegen Corendon);
 • Bijstaan van schaatsers Mark Tuitert, Niels Kerstholt en sportersvakbond EU Athletes als derde partijen in de beroepsprocedure bij het Gerechtin Luxemburg tegen de beschikking van de Europese Commissie over de toelatingsregels van de International Skating Union (ISU);
 • Succesvolle vertegenwoordiging van Eredivisie Media & Marketing(Fox Sports) als derde partij in een beroepsprocedure van KPN en CAIW naar aanleiding van een besluit van ACM over de exploitatie van de Eredivisie voetbalwedstrijden;
 • Succesvolle vertegenwoordiging van RadioCorp, eigenaar van SLAM! en 100% NL, en mede-eigenaar van One Media Sales in een onderzoek naar misbruik van machtspositie op de radioadvertentiemarkt; de zaak is afgedaan met een toezeggingenbesluit zonder boeteoplegging;
 • Vertegenwoordiging van de Portugese onderneming Fapricela in een kartelschadeprocedure (follow-on kartelzaak) naar aanleiding van het (vermeende) spanstaalkartel;
 • Vertegenwoordiging van de Stichting FX Claims in een follow-on kartelschadezaak naar aanleiding van het Forexkartel.

Bas behaalt jaarlijks ten minste tien opleidingspunten voor het rechtsgebied mededingingsrecht, conform de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Visie

Simone Peek

Simone Peek is partner bij bureau Brandeis. Haar praktijk is gericht op complexe zaken over financieel recht en andere geschillen waarbij toezichthouders betrokken zijn. Ook adviseert zij over risk management en compliance.

Simone helpt ondernemingen en individuele bestuurders die (soms heel plotseling) geconfronteerd worden met onderzoeken en handhavingsmaatregelen van toezichthouders en staat hen bij in procedures. Daarbij kan het gaan over markttoetreding, integere bedrijfsvoering, bijzondere zorgplichten, transparantieverplichtingen, belangenverstrengeling, marktmisbruik en risico’s op corruptie, witwassen en sanctieschendingen.

Met zowel een juridische als communicatie-achtergrond, heeft Simone oog voor de commerciële en reputationele aspecten van een zaak. Zij is ervaren in reputatiemanagement en weet hoe om te gaan met de media. Juist in bedrijfskritische en gevoelige discussies met toezichthouders en andere partijen is dit onmisbaar. Zeker nu steeds vaker bestuurders en andere beleidsbepalers in persoon worden getroffen en sommige geschillen beter achter de schermen worden beslecht.

Al jarenlang is zij actief in de financiële markt en ook in de farmaceutische industrie. Uniek aan Simone is dat zij deze specifieke sectorkennis combineert met een uitgebreide procesrechtelijke ervaring. Zij procedeert veel internationaal en is vaak betrokken bij grensoverschrijdende onderzoeken waarbij zij als geen ander in staat is zowel de juridische als culturele vertaalslag te maken.

Cliënten en collega-advocaten omschrijven Simone als analytisch sterk, creatief en doelgericht. Zij weet ingewikkelde regelgeving om te zetten naar praktisch advies, houdt het grote plaatje voor ogen en geeft niet op totdat er een oplossing is, zo nodig door het creëren van nieuwe jurisprudentie.

Simone studeerde rechten en communicatie aan de Radboud Universiteit, l’Université Jean Moulin Lyon 3 en INSEAD. Voordat zij zich aansloot bij bureau Brandeis, was zij ruim 10 jaar werkzaam bij Clifford Chance in Amsterdam en Washington D.C.

Visie

Frank Peters

Frank Peters is partner en allround litigator. Als ervaren corporate litigator is hij gespecialiseerd in beslechting van geschillen rond vennootschappen en het voeren van collectieve acties op elk gebied, van aandelen-koersschade tot klimaatverandering. Daarnaast is hij lid van de postdoctorale opleidingscommissie Klimaat & Recht van het CPO.

Frank Peters studeerde European Studies (economie, management en Franse taal en letterkunde) aan Royal Holloway and Bedford New College, University of London, en daarna burgerlijk recht en belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn stage liep hij ook in de Londense City.

Frank Peters is sinds 1997 advocaat te Amsterdam. Na zijn start bij Allen & Overy als fiscalist en civilist heeft hij zich aangesloten bij De Brauw Blackstone Westbroek, en was ook daar als advocaat werkzaam op het kruisgebied van vennootschapsrecht en belastingrecht. Vanaf 2001 is Frank Peters werkzaam als corporate en securities litigator, aanvankelijk bij Spigt Litigators, daarna bureau Brandeis.

Frank Peters is als litigator gespecialiseerd in:

 • Corporate & Securities: geschillen rond (corporate) governance van bedrijven en NGOs, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, de positie van minderheidsaandeelhouders op de beurs of ten opzichte van private equity partijen, enquête-procedures bij de Ondernemingskamer;
 • Commercial: overnamegeschillen, distributieovereenkomsten, joint ventures, andere majeure contracten, het vorderen van schadevergoeding na mededingingsrechtelijke inbreuken;
 • Climate Change: geschillen omtrent de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering, waaronder begrepen het verhalen van aldus geleden schade, met name in horizontale verhoudingen.

Het procederen namens een groep, of in een collectieve actie op ‘opt-out’ basis, speelt in elk van die gebieden een steeds grotere rol.

Recente werkzaamheden Frank Peters:
 • Op 28 januari 2022 verzorgde Frank Peters samen met Rijkman Groenink de eerste sessie van Goedemorgen Legal People, over aandeelhoudersactivisme in Nederland.
 • Op 25 juni 2021 sprak Frank Peters op het congres ‘De Klimaatbewuste Jurist’ in de serie Klimaat & Recht van het CPO, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Frank Peters treedt op voor Stichting The Privacy Collective tegen Oracle en Salesforce, in een collectieve actie in verband met schendingen van de AVG.
 • Op 2 april 2021 sprak Frank Peters op BNR Nieuwsradio over activistische hedge funds en hun financiële of soms juist MVO agenda.
 • Op 24 februari 2021 verscheen in De Groene Amsterdammer een publicatie ‘De butlers van de Zuidas‘, over de moeizame verhouding tussen ethiek en commerciele advocatuur. Frank Peters werd geinterviewd vanwege het opvallende profiel van bureau Brandeis wat dat betreft.
 • In 2020 trad Frank Peters op voor Greenpeace tegen de Nederlandse Staat, in verband met de aan KLM verleende staatssteun van EUR 3,4 miljard waaraan onvoldoende vergaande klimaatvoorwaarden waren verbonden.
 • Frank Peters treedt in 2020 op voor diverse minderheidsaandeelhouders tegen de Nederlandse stichtingen van Yukos (paywall) in verband met onjuiste besteding van het door die stichtingen gehouden miljardenvermogen.
 • Frank Peters, samen met Grant & Eisenhofer en KTMC, treedt op voor de grootste asset manager van Afrika, The Public Investment Corporation, en ca. 45 andere institutionele beleggers in verband met de boekhoudfraude bij het Zuidafrikaanse beursfonds Steinhoff.
 • Frank Peters voorziet hedgefunds van juridische bijstand rond hun investeringen in Nederlandse beursfondsen, zoals ABN Amro (2007), Philips (2009), TNT (2011) en TNT Express (2012), ASMI (2017) en andere niet publiek geworden situaties. Onlangs sprak hij over deze zaken in NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad;
 • Dutch counsel in een international arbitrage tussen partijen actief in de online gaming industrie.
 • Voorzitter Stichting Woekerrente, een collectieve actie tegen diverse hypotheekverstrekkers in verband met het in rekening brengen van onterechte risico-opslagen;
 • Op 28 maart 2017 doceerde Frank Peters ‘De structuur van het enquêterecht’ aan de Grotius Academie vervolgopleiding Corporate Litigation
 • Frank Peters heeft in 2016 het Taiwanese financiële conglomeraat FUBON bijgestaan, in haar dispuut met Delta Lloyd bij de Ondernemingskamer, en de afwikkeling daarvan;
 • Frank Peters sprak in oktober 2014 en februari 2015 op het door DRRT georganiseerde congres in Miami en Frankfurt over ‘Global Investor Protection – Developments and Trends for Institutional Investors’: bescherming van institutionele beleggers en manipulatie van de financiële markten op het gebied van de LIBOR en EURIBOR rates;
 • Hij heeft belanghebbende partijen bijgestaan in enquête procedures bij de Ondernemingskamer, in zaken als KPNQwest, Fortis, E-Traction en Leaderland, Delta Lloyd;
 • Hij heeft diverse financiële partijen bijgestaan in uitkoop procedures rond bijv. ABN Amro, Hagemeijer, en Corporate Express.
Visie

Louis Berger

Louis is partner van bureau Brandeis. De praktijk van Louis richt zich op Corporate & Commercial Litigation.

Louis helpt ondernemingen, instellingen en ondernemers bij (internationale) corporate en commerciële geschillen zoals grote en complexe class actions, kartelschadezaken en contractuele  geschillen. Daarnaast is Louis gespecialiseerd in geschillen rond de onderneming, zoals bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, insolventie en  aandeelhoudersgeschillen. Eén en ander vaak in een internationale setting, in samenwerking met andere buitenlandse advocatenkantoren en funders. Louis treedt op voor de gewone rechter en in arbitrageprocedures.

Louis heeft een vergaande ervaring als local counsel in multi-jurisdictie geschillen. Dit onderdeel van zijn praktijk betreft complexe en cross border geschillen die in verschillende landen voor rechtbanken en tribunalen worden gebracht.

Louis is in 1997 beëdigd als advocaat en was voorheen werkzaam bij AKD en (als partner) bij Spigt Litigators.

Louis publiceert met enige regelmaat en sprak onder meer als panellid tijdens de door Crowell & Moring georganiseerd paneldiscussie Private Damages Actions in Three Leading European Union Jurisdictions te Washington in 2018. Louis is oprichter en redacteur van Q, de Cartel Damages Quarterly , het periodieke journaal van bureau Brandeis met betrekking tot kartelschadezaken in Nederland, Duitsland en de U.K.

Recente werkzaamheden:
 • Louis was en is betrokken bij diverse class actions en kartelschadezaken, zoals inzake het Aircargo kartel en het Trucks cartel.
 • Louis heeft een in Zwitserland aan de beurs genoteerde onderneming bijgestaan in haar geschil met haar in België genoteerde joint venture partner.
 • Louis is door meerdere oliemaatschappijen betrokken bij cross border litigation zaken.
 • Louis staat regelmatig een van de grootste Nederlands hotelketens bij in commerciële geschillen.
 • Louis staat de curator van de voormalige grootste Nederlandse vleesproducent bij in haar geschil met KPMG.
Visie

Vita Zwaan

Vita Zwaan is partner bij bureau Brandeis en  gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming. Vita adviseert over compliance vragen in diverse sectoren, staat cliënten bij in onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en procedeert in (collectieve) acties met betrekking tot privacy.  Vita wordt aanbevolen zowel vanwege haar praktische, snelle en grondige advies als vanwege haar jarenlange ervaring als procesadvocaat.

Vita leidt veel AVG-compliance projecten voor nationale en internationale partijen zoals retailers, video on demanddiensten, bioscopen, (online) uitgeverijen, adverteerders, goede doelen, brancheverenigingen en sharing economy services. Vita procedeert in een aantal baanbrekende collectieve acties op het gebied van privacy. Ook was ze een voortrekker in het flexibiliseren van de Cookiewet.

Vita is in 2005 beëdigd als advocaat en al sinds de oprichting advocaat bij bureau Brandeis. Ze geeft regelmatig workshops en presentaties over privacy en gegevensbescherming en publiceert over deze onderwerpen. Vita is lid van de Vereniging Privacy Recht en de Vereniging Privacy Recht Advocaten.

Recente werkzaamheden Vita Zwaan:

 • Advies met betrekking tot AVG-compliance, onder andere over
  • internationale uitwisseling van persoonsgegevens;
  • datalekken en beveiligingsissues;
  • het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden en profiling;
  • het bewaren van persoonsgegevens en privacydocumentatie;
  • het versturen van commerciële berichten en behavioural marketing;
  • het verstrekken van gebruikers/klantgegevens aan opsporingsdiensten en andere derde partijen;
  • het gebruik van cookies en persoonsgegevens voor online advertentiedoeleinden en het gebruik van bijzondere persoonsgegevens;
  • verzoeken van betrokkenen, zoals inzage- en verwijderverzoeken;
 • Opstellen van en onderhandelen over verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten tussen (gezamenlijk) verantwoordelijken;
 • Advies over persoonsgegevens in het kader van fusies en overnames;
 • Begeleiden van (handhavings)trajecten bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ACM;
 • Opstellen van gap analyses;
 • Uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIAs);
 • Opstellen van privacydocumentatie zoals privacy en cookie statements en bewaartermijnenbeleid;
 • Het geven van workshops over privacy issues.

Testimonials in Legal500 Data Privacy and Data Protection:

 • bureau Brandeis has a great team that gives excellent advice. Quick, thorough, seem to be on top of all new developments. Always very approachable and friendly.’
 • ‘Vita Zwaan stands out, she always has a practical solution or has a great and calm way to explain in clear language why it would be better not to proceed with certain plans.’
 • ‘Individuals have an eye for your company’s best interest.’
 • ‘What makes them strong for me? Their people and their team as a whole. I like how they focus on high-level litigation cases, giving them a very deep knowledge of data protection. But we can also contact them for regular data protection matters.’
 • ‘I love working with Christiaan Alberdingk Thijm and Vita Zwaan. Very professional, very reliable, very profound, very approachable.’
Visie

Machteld Robichon

Machteld Robichon is partner bij bureau Brandeis. Zij staat bedrijven bij vergunningaanvragen en bij het oplossen van geschillen bij toezichthouders zoals het Commissariaat voor de Media, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Vaak betreft het strategische trajecten, waarbij het politieke veld een rol speelt, zoals de modernisering van de Wet op de kansspelen en de toetreding van nieuwe operators. Zo adviseren Machteld en haar team aanbieders bij het verwerven van vergunningen voor het aanbieden van online kansspelen.

Naast haar jarenlange ervaring in de bestuursprocespraktijk, geeft Machteld praktisch advies over de speelruimte en compliance binnen de regulering in de media-, telecom- en kansspelsector.

Machteld was voorheen werkzaam bij SOLV, Kennedy van der Laan en Stibbe.

Recente werkzaamheden:

 • Verschillende (handhavings)trajecten voor aanbieders bij Commissariaat voor de Media, Kansspelautoriteit en Autoriteit Consument & Markt of relevante ministers over naleving van wetgeving:
  • Procedures over boetes resulterend in voorkoming of verlaging boetes.
  • Advisering van aanbieders over informatieverzoeken en vorderingen van toezichthouder.
  • Geslaagd beroep tegen last onder dwangsom van de Autoriteit Consument & Markt over de naleving van de e-Commerce Directive. De rechtbankvernietigde het bevel en oordeelde dat LiveChat van Netflix een effectief contactmiddel is en Netflix niet verplicht is een emailadres te publiceren.
  • Succesvolle uitspraakvan de Afdeling bestuursrechtspraak, die oordeelde dat het bevorderingsverbod in de (toenmalige) Wet op de kansspelen niet van toepassing is op betaaldienstverleners.
 • Verschillende procedures voor Talpa Radio over verdeling en verlenging frequentievergunningen.
 • Advisering over invulling samenwerkingen tussen publieke media-instellingen binnen de Mediawet en eventuele melding bij Commissariaat voor de Media.
 • Succesvolle ondersteuning bij verkrijging vergunningen voor online kansspelen bij de Kansspelautoriteit.
 • Geslaagd beroep bij rechtbank Amsterdam tegen afwijzing loterijaanvraag. Dit resulteerde in het openen van de loterijmarkt nieuwe toetreders.
 • Advisering en procedures over aanleg van glasvezelnetwerken en vraagstukken onder hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet, waaronder prejudiciële verwijzing: procedure over vergoedingen voor installatie netwerken. Het HvJEU oordeelde dat vergoedingen moeten worden getoetst aan de Machtigingsrichtlijn.
 • Verzoeken en procedures onder de Wet open overheid. Ons team heeft onder meer bij de rechter bewerkstelligd dat de vertrouwelijke businessplannen van een aanbieder niet aan concurrenten werden vrijgegeven.

Ranked Chambers

 • “Machteld is responsive and capable of thinking outside of the box.”
 • “Machteld has a keen eye and a sharp pen, and she does not give up easily.”
 • “Machteld Robichon frequently assists clients from the media sector with advertising, broadcasting and media regulatory matters. Clients appreciate Robichon’s tenacity and think “she is very good in court”.”

Ranked in Legal 500

 • “We regularly work with Machteld Robichon, who is a pleasant and very intelligent person, both socially and in terms of content. She has enormous knowledge of the subject, is fast and customer focused, being able to transfer her knowledge quickly and in a simple manner to the client. She has a strong sense for political sensitivities and is able to combine this with her legal knowledge in spot on strategic advice.”
 • “Machteld Robichon has a unique knowledge of gaming and media law especially and law enforcement issues. She is straight forward, honest and has integrity.”
 • “They are leading in the gambling law field and have successfully advised and supported new entrant firms in litigation against the state and during licensing processes. They are pro-active and business minded and do not think in limitations but in solutions.”
  “Machteld Robichon listens very well and is able to transform the story of the client into a viable legal strategy. She follows through and does not give up, even in dire situations.”
 • “bureau Brandeis consists of highly qualified lawyers, who provide high-level services and advice. There is not a single person in the firm, whom we have worked with, who we would not want to work with again. They are intelligent, social, and very pleasant people to work with. They do not only have excellent legal knowledge, they also know how to combine this with up-to-date knowledge of developments, leading to to-the-point services and advice. They are also highly qualified when it comes to publications and educational services.”
Visie

Christiaan Alberdingk Thijm

Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij bureau Brandeis. Met zijn cliënten creëert hij sinds 1998 baanbrekende jurisprudentie, dikwijls over de wisselwerking tussen nieuwe technologieën en het recht. Weinigen kunnen zich meten aan zijn ervaring in complexe procedures met grote belangen over informatierecht.

Alberdingk Thijm geldt als een expert op het gebied van persvrijheid, privacy en reputatiebescherming. Regelmatig wordt hij gevraagd in kort geding een publicatie te bestrijden of te verdedigen. Hij behandelt ook vaak integriteitsvraagstukken.

Zijn ervaring op het gebied van het (digitale) auteursrecht is ongeëvenaard. Vooral wanneer het gaat om de zorgplichten van internet platforms als Facebook en Google, partijen waar het regelmatig de degens mee kruist. De complexiteit van de zaken die hij behandelt, heeft hem al vaak bij het Europese Hof van Justitie gebracht.

“Hij is briljant en kan de moeilijkste zaken doen, omdat hij zowel de technologie als het recht beheerst. Het is niet makkelijk hem te slim af te zijn,” zo beschrijft een van zijn vakgenoten Christiaan Alberdingk Thijm in de gezaghebbende Chambers Gids.

Alberdingk Thijm krijgt vaak het verzoek als deskundige commentaar te geven in de pers, onder meer bij BNR. Jaarlijks geeft hij zo’n twintig lezingen over uiteenlopende juridische onderwerpen en treedt dikwijls op als dagvoorzitter.

Als lid van de commissie herijking gedragsregels schreef hij mee aan de huidige gedragsregels voor advocaten.

Naast zijn werk als advocaat is Alberdingk Thijm senior docent bij het internationaal vermaarde Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Regelmatig verschijnen er academische publicaties van zijn hand. Hij is ook lid van de Raad van Advies van de rechtenfaculteit.

Christiaan is ook romancier. Zijn roman “Het proces van de eeuw” verscheen in 2011 en is een klassieker onder juristen. In 2021 verscheen “De familie Wachtman” en wordt nu voor de vierde keer herdrukt.

Persvrijheid, privacy en reputatiebescherming

Alberdingk Thijm kent beide kanten van perszaken. Lastige zaken, die vaak onder hoge tijdsdruk gevoerd worden. Hij treedt regelmatig op voor bedrijven en personen die in hun eer en goede naam zijn aangetast. Zo moest het FD op de voorpagina rectificeren na een succesvolle procedure. Hij is de huisadvocaat van het maandblad Quote, voor wie hij vaak publicaties verdedigt.

Auteursrecht

Alberdingk Thijm pleitte als advocaat in een groot aantal zaken die tot de vaste lesstof zijn gaan behoren van het vak intellectuele eigendom. Zaken die zijn uitgevochten tot aan de Hoge Raad of zelfs het Europese Hof van Justitie. Voorbeelden zijn de zaken over digitale uitputting, (Tom Kabinet), hyperlinken (GS Media), kabeldoorgifte (NLKabel), thuiskopiëren (Norma), e-lending (VOB) en digitale onderwijsmethodes (Snappet).

Zorgplicht platforms

Als geen ander heeft Alberdingk Thijm procedures gevoerd over de zorgplicht van online platforms. Het gaat daarbij om de vraag welke maatregelen platforms moeten nemen ter bescherming van de rechten van derden. Hij procedeerde ruim tien jaar voor KPN en XS4all tegen stichting Brein over het blokkeren van The Pirate Bay, via de Hoge Raad naar het Hof van Justitie en weer terug naar de Hoge Raad. Hij stond Marktplaats bij in een baanbrekende zaak tegen Stokke. Voor Tommy Hilfiger sprak hij Facebook aan.

Maatschappelijk

Alberdingk Thijm besteedt 15% van zijn tijd aan maatschappelijk relevante zaken; procedures die hij tegen een sterk gereduceerd tarief behandelt. Voorwaarde is dat de beantwoording van de rechtsvraag een belang dient dat de zaak overstijgt. Voorbeelden zijn de procedure in burgers tegen Plasterk, procedure over de Brexit, procedure over het recht op verhoorbijstand en de procedure over de updateverplichting van Samsung.

Integriteit

Als advocaat is Alberdingk Thijm als adviseur en procesbegeleider betrokken geweest bij verschillen integriteitsvraagstukken, onder meer bij het PvdA-kamerlid Gijs van Dijk, theatergroep Oostpool, Kemna Casting en Uber.

 

Naar
boven