Lilian Welling-Steffens

Of counsel

Lilian is of counsel bij bureau Brandeis. Zij brengt een unieke combinatie van 30 jaar ervaring in de praktijk, het onderwijs en onderzoek op het gebied van het Internationaal Privaatrecht mee, waarbij haar expertise en focus liggen op het (internationaal) goederenrecht, het internationaal insolventierecht, het internationaal vennootschapsrecht en de grensoverschrijdende onrechtmatige daad.

Lilian heeft haar ervaring zowel in het binnen- als buitenland opgedaan en heeft, naast haar werkzaamheden in de praktijk en de wetenschap, tevens meerdere leidinggevende functies bekleed en heeft aantoonbare ervaring in verschillende culturele settings. Haar juridische interesse en kunde is breed, maar daarin is wel een hele duidelijke rode draad te ontdekken; grensoverschrijdend en maatschappelijk relevant.

In 1992 is Lilian afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in zowel Nederlands recht als Internationaal recht. In 1993 is zij als AIO in dienst getreden van de Universiteit Leiden. In april 1997 heeft zij haar proefschrift “Overgang van vorderingen en schulden in het Nederlands internationaal privaatrecht”, verdedigd, een rechtsvergelijkende studie (Nederlands, Duits, Frans, Engels en Zwitsers materieel en internationaal privaatrecht) betreffende de cessie van vorderingen, subrogatie en schuld- en contractsoverneming en waarin ze een voorstel voor uniforme internationaal privaatrechtelijke regels heeft geformuleerd.

Lilian is voor het eerst in 1997 beëdigd als advocaat, en na een lang verblijf in het buitenland, wederom in 2015.

In 2017 heeft zij Grotius/Insolad cum laude behaald.

Lilian is vaste auteur voor SDU Commentaar Insolventierecht met betrekking tot de Insolventieverordening en publiceert daarnaast regelmatig op het gebied van het internationaal privaatrecht, insolventie- en goederenrecht in tijdschriften als Ondernemingsrecht, TvI, NTBR, O&F en de JOR. Een aantal van haar meest recente publicaties zijn hier te vinden.

Lilian is lid van de redactie van O&F en lid van de commissie kennisontwikkeling van de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering. Ze is momenteel als gastdocent verbonden aan de UvA op het gebied van het IPR en het Insolventierecht. Tevens is zij vaste docent van Grotius Financieel Recht op het onderdeel IPR: toepasselijk recht en bevoegde rechter bij grensoverschrijdende geschillen in de financiële sector.

Voordat Lilian zich in mei 2023 bij bureau Brandeis aansloot was zij onder andere werkzaam als advocaat en senior legal counsel bij Loyens & Loeff en Greenberg Traurig te Amsterdam, universitair hoofddocent Privaatrecht bij de UvA en heeft zij tussendoor 9 jaar in Malawi gewoond en gewerkt waar zij naast haar aanstelling als associate professor aan de Catholic University of Malawi en de University of Malawi, tevens bedrijven adviseerde op het gebied van financieringen en ondernemingsrecht.

Naar
boven