Anita van Wees

Senior Advocaat

Anita van Wees is advocate bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting en in het bijzonder in de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.

Anita is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft zij onder meer tien jaar als secretaris van de Ondernemingskamer gewerkt. In die functie heeft Anita aan honderden zittingen deelgenomen en beschikkingen geconcipieerd. Ook heeft zij duizenden processtukken beoordeeld. Als secretaris fungeerde zij ook als eerste aanspreekpunt voor door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers en bestuurders in enquêteprocedures.

Sinds 2016 is Anita werkzaam bij bureau Brandeis en staat zij regelmatig bestuurders en aandeelhouders bij in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer. Ook wordt zij regelmatig door andere advocaten gevraagd hen in enquêteprocedures te adviseren. Daarnaast adviseert Anita cliënten over corporate governance aangelegenheden en treedt zij namens cliënten op in contractuele en commerciële geschillen. Anita publiceert regelmatig over het enquêterecht.

Recente werkzaamheden:

 • Het voeren van een procedure tot ontslag van bestuurders van een stichting op de voet van artikel 2:298 BW.
 • Het namens Greenpeace voeren van een kortgedingprocedure tegen De Nederlandse Staat met betrekking tot de financiële steun aan KLM.
 • Het namens een groep van aandeelhouders initiëren van een enquêteprocedure naar aanleiding van boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff International Holdings N.V.
 • Het voeren van een procedure over afgebroken onderhandelingen tussen een ondernemer en een private equity
 • Het voeren van diverse enquêteprocedures, zowel aan de zijde van verzoekers als aan de zijde van verweerders.
 • Het in diverse zaken bijstaan van aandeelhouders en/of bestuurders in geschillen rond het aandeelhouderschap, het voeren van onderhandelingen over een minnelijke regeling en het opstellen daarvan.
 • Het adviseren over Nederlands recht ten aanzien van vennootschappelijke bestuursbesluiten voor een buitenlandse procedure.
 • Adviseren over de uitkoopprocedure.
 • Het adviseren over de juiste besluitvorming in o.m. besloten vennootschappen en stichtingen.

Publicaties:

 • Groene Serie Rechtspersonen (Kluwer), commentaar bij art. 2:352 BW (2021)
 • Groene Serie Rechtspersonen (Kluwer), commentaar bij art. 2:351 BW (2020)
 • ‘Overvloed en onbehagen aan het IJdok; Kroniek enquêterecht 2017’, in Borrius e.a. (red.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (samen met Floor Eikelboom).
 • ‘Als zij dat wil, kan de Gemeente ingrijpen bij uitbreiding van Schiphol’, opinie in Het Parool van 27 juni 2017 (samen met Frank Peters).
 • ‘Drie functionarissen – interviews met drie functionarissen benoemd door de Ondernemingskamer’, in Makkink, Nieuwe Weme en Van Wees (red.) ‘Ik ben niet overtuigd’, liber amicorum voor Peter Ingelse ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemingskamer, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (samen met Anneleen Broekhuijsen – Molenaar).
 • Mederedacteur van het liber amicorum ‘Ik ben niet overtuigd’, aangeboden aan Peter Ingelse ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemingskamer, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (samen met Gijs Makkink en Marco Nieuwe Weme).
Meer artikelen Journal Anita
Naar
boven