Alexander van Lunteren

Advocaat

Alexander van Lunteren is advocaat bij bureau Brandeis en gespecialiseerd in het informatierecht.

Tijdens de rechtenstudie ging zijn belangstelling in het bijzonder uit naar het raakvlak tussen recht en maatschappij. In dat kader was hij student-mentor voor andere studenten en verleende hij rechtsbijstand voor de rechtswinkel Clinic. Daarnaast studeerde hij een semester in Washington D.C. (Georgetown Law) en sloot zijn Bachelor aan de Universiteit van Amsterdam cum laude af. Vanuit maatschappelijke interesse in de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy volgde hij de master informatierecht aan het Instituut voor informatierecht (IViR).

Daarnaast verdiepte Alexander zich gedurende zijn studie in de praktijk van de rechtspleging tijdens stages en extracurriculaire programma’s. Zo was hij actief binnen de Amsterdam Law Firm en won hij de Amsterdam Law Trials pleitwedstrijd. Vanuit deze passie bleef hij ook als coach betrokken bij pleitwedstrijden.

Alexander is sinds 2021 werkzaam bij bureau Brandeis.

Meer artikelen Journal Alexander
Naar
boven