Hoe kunt u helpen bij Burgers tegen Plasterk?

Christiaan Alberdingk Thijm
06 nov 2013

Vandaag start bureau Brandeis namens de coalitie Burgers tegen Plasterk een procedure tegen de Nederlandse Staat. We ontvingen direct een heleboel steunbetuigingen, waarvoor onze dank. Ook kregen we vragen hoe men kan helpen bij deze zaak. Daarom hieronder twee suggesties.

Donaties
bureau Brandeis behandelt graag zaken met een maatschappelijk belang. Een zaak als deze kan onmiskenbaar dienen als breekijzer voor maatschappelijke verbetering. Deze zaak financieren we vanuit ons eigen pro deo-fonds.

Maar als het mogelijk is halen we graag ongeveer 50% van deze kosten op door donaties. We denken er nu bijvoorbeeld aan om een aantal bedrijven, organisaties en/of fondsen te benaderen. Heeft uzelf of uw bedrijf of instelling interesse in het maken van een donatie, neemt u dan contact met ons op via daphne@bureaubrandeis.com. Ook houden we ons aanbevolen voor tips in dat verband. Hartelijk dank.

Zelf voegen
We zijn deze zaak gestart namens negen organisaties en individuen. Een belanghebbende kan zich in een civiele procedure ‘voegen’. De rechtbank bepaalt dan of dat is toegestaan. U kunt dat voor eigen rekening doen.

Naar
boven