Herziene Governance Code heeft te weinig oog voor de aandeelhouder

Frank Peters
15 dec 2016

Op 8 december 2016 lanceerde de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, de herziene Code. Belangrijke nieuwe invalshoek van de Code is de nadruk op de waardecreatie op de lange termijn. Floor Eikelboom en Frank Peters hebben eerder dit jaar deelgenomen aan de consultatieronde ten behoeve van de nieuwe Code en zij hebben toen benadrukt dat dit kan leiden tot uitstel gedrag, en er bovendien Europeesrechtelijk veel is af te dingen op het almaar verder terugdringen van aandeelhoudersrechten. De 180-dagen regel, die bepaalt dat bestuurders een half jaar de tijd mogen nemen voor zij reageren op ingrijpende voorstellen van aandeelhouders, is een voorbeeld daarvan.

Nu de Code er eenmaal is, lijkt er wat dat betreft helaas maar weinig te zijn veranderd. In het Financieele Dagblad van 14 december 2016, laat Frank Peters zijn licht daarover schijnen.

 

Naar
boven