Haat en nijd om LOVELAND: merkenrechtelijke ruzie in muziekfestival-land

Syb Terpstra
27 jan 2023

Loveland is een bekend Amsterdams house- en technofestival dat voor het eerst werd georganiseerd in 1995. Sindsdien heeft Loveland (bijna) jaarlijks plaatsgevonden. Maar nu heeft Loveland een merkenrechtelijk akkefietje met ene mevrouw Schmidt over de naam van het Loveland festival. Of beter gezegd, maar liefst vier merkenrechtelijke akkefietjes.

Wat is er aan de hand?

Mevrouw Schmidt heeft in 2021 een viertal merkaanvragen ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) voor de woordmerken “Loveland Parade”, “Loveland Festivals”, “Loveland The Festival” en “The Loveland Festival”. Het Amsterdamse festival Loveland was daar – begrijpelijkerwijs – niet zo blij mee.

Gelukkig voor het Amsterdamse festival kon zij de aanvragen van mevrouw Schmidt vrij eenvoudig pareren. Loveland bezit namelijk twee Benelux-merkregistraties (één woordmerk en één woord-/beeldmerk, zie afbeelding hieronder) en één EU-merkregistraties.

Op basis van deze merkregistraties uit respectievelijk 1999, 2004 en 2013 heeft Loveland oppositie ingesteld tegen de depots van mevrouw Schmidt. In vier afzonderlijke beslissingen (die alle vrijwel exact dezelfde redenering bevatten) wijst het BOIP de door Loveland ingestelde opposities toe. De beslissingen zijn hier te vinden: (i) Loveland Parade, (ii) Loveland Festivals, (iii) Loveland The Festival, en (iv) The Loveland Festival.

Verwarringsgevaar

Het BOIP overweegt dat er sprake is van gevaar voor verwarring van het publiek, omdat de merkaanvragen van mevrouw Schmidt overeenstemming vertonen met de Loveland-merken in visueel, auditief en begripsmatig opzicht en omdat de waren en diensten (waarvoor de merkdepots zijn verricht) identiek dan wel soortgelijk zijn. Overigens had mevrouw Schmidt het betoog van Loveland ten aanzien van de overeenstemmende waren en diensten ook niet tegengesproken. Daarom concludeerde het BOIP dat partijen het hierover kennelijk eens waren.

Alle vier de merkaanvragen van mevrouw Schmidt worden dus geweigerd en zij wordt veroordeeld om per oppositie EUR 1.045 te betalen aan Loveland.

Achtergrond van het conflict

Al met al geen verrassende beslissingen van het BOIP. Wel is de vraag wat hier op de achtergrond speelt. De merkdepots lijken immers bij voorbaat kansloos; Loveland heeft op het eerste gezicht duidelijk oudere (en vrij sterke) merkrechten in de Benelux. Het lijkt erop dat mevrouw Schmidt dat ook wist. Waarom dan toch deze hele (tamelijk kostbare) exercitie? Met vier merkaanvragen en evenzoveel verloren opposities is mevrouw Schmidt toch al gauw ruim EUR 5.000 armer.

Het lijkt erop dat mevrouw Schmidt van mening was dat het Amsterdamse Loveland haar merkaanvragen te kwader trouw zou hebben ingediend, omdat het door mevrouw Schmidt georganiseerde evenement genaamd “Loveland Fesitval/Expo 2000” zou zijn gecanceld één week vóór de eerste aanvraag door Loveland. In een oppositieprocedure komt het BOIP aan de beoordeling van dat argument echter niet toe. Daarvoor had mevrouw Schmidt een separate procedure moeten starten. Of ze dat (inmiddels) heeft gedaan, is niet bekend, maar het lijkt er niet op.

Meerdere Lovelands

Overigens staat mevrouw Schmidt niet helemaal met lege handen. Zij deed in 2020 en 2021 namelijk ook aanvragen voor registratie van respectievelijk het woordmerk “Loveland Festival” en “Loveland The Parade”. Om onbekende redenen heeft Loveland daartegen géén oppositie ingesteld en zijn deze merken gewoon ingeschreven in klasse 41 voor diensten omtrent het organiseren van festivals/evenementen. Er bestaan dus nu toch meerdere Loveland-merken naast elkaar.

Dat maakt echter nog niet dat deze merken van mevrouw Schmidt per definitie standhouden. Loveland kan immers altijd nog nietigheidsacties starten en dergelijke acties lijken mij tamelijk kansrijk.

Loveland houdt mevrouw Schmidt ongetwijfeld in de gaten. Als zij op enig moment een festival wil organiseren onder gebruikmaking van de naam “Loveland”, dan valt er ongetwijfeld binnen afzienbare tijd een sommatie op haar deurmat.

Zo zie je maar, ook in entertainmentland is een ingeschreven merk goud waard!

Meer weten? Neem contact op met Syb Terpstra

Naar
boven