Going down, going down

bureau Brandeis
09 apr 2013

Kommer en kwel in de uitgeefbranche, geef het maar toe. Niet van dat positieve gedoe dat het allemaal wel mee valt en dat we niet mogen zwart kijken. Bullshit. Ik heb net geleerd dat voor rouwverwerking essentieel is dat je vast pakt wat je kwijt raakt. Dat klinkt diep en dat is het ook. Bedoeld is dat je diep moet voelen wat er verloren gaat. Niet overheen wandelen, nee snikkend achter het bureau, jankend in de winkel. Vroegere tijden komen nooit meer terug.

De muziekindustrie ging ons voor. De vergelijking is niet nieuw, alhoewel ik die als visionair natuurlijk het eerste maakte, met een been in de muziek- en een been in de boekenbranche. Bij het terugtrekken van de zee dacht niemand in de muziek aan een aanstormende tsunami. En toen die eenmaal in meerdere golven over het landschap klapte, had men geen antwoord. En het resultaat is bekend. De recorded music industry (dat is zeg maar in muziekland wat de uitgeverij in boekenland is) klapte de afgelopen vijftien jaar met 2/3 in elkaar. Dat staat ons dus nog allemaal te wachten. En die werkelijkheid zult u moeten omarmen. Niks, books are different, we are going down.

Ik zou deze column natuurlijk niet schrijven als ik niet ergens een lichtpuntje zag. Nadat ik u de put in heb gepraat is het mijn nobele taak u er aan uw haren weer uit te trekken natuurlijk. Er is licht aan de horizon. En dat licht komt wederom van de muziekindustrie.

De nieuwste cijfers van de IFPI (wereldwijde muziekbranchevereniging) zijn uit en wat denkt u? In maar liefst 22 landen worden omzetstijgingen geboekt. Ook vorig jaar berichtte men al dat de bodem van de put bereikt leek te zijn en de trend zet zich voort door de stijging nu. En wat zijn nu verhoudingen daar, nu het stof wat optrekt? Twee derde van de verkopen van opgenomen muziek bestaat uit fysieke dragers zoals Cd’s en grofweg een derde is digitale verkoop.

En wat kunnen wij daar van leren? Dat er altijd nog twee derde overblijft van onze huidige handel? Dat de digitale verkoop in de nabije toekomst substantiële bijdrages gaan leveren aan ons bedrijfsmodel? Forget it, zo fijn is het nu ook weer niet. Aan de daling zal ooit een einde komen, maar lees nog even terug. 2/3 van de omzet in de branche van muziekdragers is verdwenen en van de resterende 30% is 2/3 nu het aandeel van de fysieke dragers. Met andere woorden in vijftien jaar tijd is de handel in fysiek product terug gelopen met 80%. En zo duw ik u aan het einde van deze column toch definitief de depressie in.

Naar
boven