Quote

Goede doelen

Goede doelen organisaties zijn organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang. Dit algemeen belang kan zien op bijvoorbeeld internationale hulp en cultuur, maar ook op gezondheid, natuur of burgerrechten. bureau Brandeis hecht veel waarde aan organisaties die zich inzetten voor een groter goed. De advocaten van bureau Brandeis staan dan ook met veel inzet goede doelen organisaties bij in juridische procedures en adviseren hen gedegen over hun juridische positie.

Zaken die wij behandel(d)en omtrent goede doelen hebben onder meer betrekking op:

  • Het vertegenwoordigen van stichting Burgerrechten met betrekking tot het recht op vrije verkiezingen in de Stemfie-zaak;
  • Het vertegenwoordigen van onder andere de stichting Privacy First in de zaak tegen de Nederlandse staat over het recht op privacy;
  • Het bijstaan van de Stichting Restschuld Eerlijk delen, in onder andere een zaak over de vrijheid van meningsuiting;
  • Het adviseren van stichtingen die culturele belangen behartigen over het auteursrecht en hun juridische positie.

Wij staan goede doelen organisaties bij in verschillende situaties. Wij kunnen goede doelen organisaties onder andere adviseren over hun rechtspersoonlijke positie. De meeste goede doelen organisaties zijn stichtingen, wat inhoudt dat voor hen specifieke regelgeving geldt. De advocaten van bureau Brandeis beschikken met betrekking hiertoe over veel kennis.

Daarnaast kan het in het belang van de goede doelen organisatie zijn om een juridische procedure te voeren, bijvoorbeeld in het kader van hun doelstelling. Het gaat hierbij vaak om procedures die idealistisch van aard zijn. Met grote regelmaat vertegenwoordigen de advocaten van bureau Brandeis in deze procedures het belang van de goede doelen organisatie. Hierbij hebben de advocaten in het bijzonder veel oog voor de specifieke belangen van de goede doelen organisatie. Door het oog voor deze belangen en de specifieke expertise van bureau Brandeis op dit gebied, slagen de advocaten van bureau Brandeis er vaak in om het algemeen belang dat het goede doel dient, met juridische middelen in de praktijk te brengen. Met hart voor de zaak, weten de advocaten van bureau Brandeis dan ook vaak veel voor goede doelen organisaties te bereiken.

Indien een zaak wordt gevoerd die verweven is met de doelstelling van de goede doelen organisatie, gaat het vaak om een principiële zaak die van groot belang kan zijn. Dergelijke juridische procedures worden vaak tot aan de hoogste rechter gevoerd. De advocaten van bureau Brandeis zijn zeer bedreven in het voeren van procedures bij de Hoge Raad en zelfs met betrekking tot procedures bij het Europees Hof van Justitie.

Het behartigen van het belang van goede doelen organisaties is hiermee in goede handen bij de advocaten van bureau Brandeis.Onze specialisten
Goede doelen

Naar
boven