Quote

Culturele instellingen

Culturele instellingen hebben met een veelheid aan juridische vragen te maken. Allereerst spelen auteursrechtelijke vragen omtrent de kern: de werken die zij tonen of opvoeren. Auteursrecht is het recht op bescherming van een intellectuele schepping of een creatief voortbrengsel van de geest. Dit houdt in dat auteursrecht kan rusten op bijvoorbeeld (beeldende) kunstwerken, filmwerken en muziekwerken. Culturele instellingen zijn mogelijk auteursrechthebbende ten aanzien van een tentoonstelling of zelfs werken in de vaste collectie of dienen zij juist toestemming van auteursrechthebbenden te hebben voor het tonen of opvoeren van werken. Vragen kunnen rijzen met betrekking tot de digitalisering van werken. Daarnaast hebben culturele instellingen als organisatie te maken met de inkoop van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals freelance tekstschrijvers, vormgevers en dergelijke. Ook hebben culturele instellingen aan de inkoopzijde te maken met allerhande contracten met externe dienstverleners, bijvoorbeeld in het kader van ICT-trajecten.

Ten aanzien van subsidies kan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) relevant zijn. De Wob regelt het recht op informatie in handen van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij informatie op grond van de Wob of andere wetgeving niet openbaar kan worden gemaakt.

Overigens wordt van culturele instellingen organisaties steeds meer gevergd dat zij “ondernemen”. Subsidie-aanvragen vergen steeds vaker een beleid omtrent zichtbaarheid. Bij cultureel ondernemerschap hoort ook marketing. Wat is mogelijk ten aanzien van een adressenbestand? Is er een duidelijk privacy-beleid geformuleerd?

Enkele concrete activiteiten die wij voor cliënten in de culturele sector verrichten:

  • Het opstellen van licentieovereenkomsten en overdrachtsakten;
  • Opstellen en beoordelen van contracten (eventueel een quickscan) met externe dienstverleners;
  • Het voeren van Wob-procedures om toegang te krijgen tot informatie in handen van de overheid dan wel e voorkomen dat gevoelige informatie die gedeeld is met een bestuursorgaan wordt geopenbaard;
  • Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden en profiling;
  • Het opstellen van bewerkersovereenkomsten;
  • Het versturen van commerciële berichten en behavioural marketing;
  • Het gebruik van cookies en persoonsgegevens voor online advertentiedoeleinden en de relatie tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij dit proces.

De advocaten van bureau Brandeis zijn in staat culturele instellingen in de breedte bij te staan. Zo kunnen zij adviseren en procederen ten aanzien van auteursrecht en andere rechten van intellectuele en industriële eigendom. Ook ten aanzien van contracten met dienstverleners en eventueel hieruit voortvloeiende geschillen kunnen zij behulpzaam zijn. Bij vragen op het gebied van marketing of privacy compliance staan de specialisten van bureau Brandeis u graag bij.Onze specialisten
Culturele instellingen

Naar
boven