Quote

Public affairs

Public affairs is het strategische proces van het inspelen op politieke en bestuurlijke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en in de publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van een onderneming of (belangen)organisatie. Public affairs ziet op het behartigen van de belangen van een onderneming of een (belangen)organisatie door beleid- en besluitvormingsprocessen effectief te beïnvloeden. Deze belangenbehartiging in de vorm van het uitoefenen van invloed kan bijvoorbeeld plaatsvinden door beleidsmakers en besluitvormers in een vroeg stadium te informeren over de impact van voorgesteld beleid op de activiteiten van uw onderneming of (belangen)organisatie. Of door beleidsmakers en besluitvormers te vertellen welke maatregelen zouden bijdragen aan het realiseren van de doelen van uw onderneming of (belangen)organisatie. Hierbij spelen ook de media een belangrijke rol. Het uitoefenen van invloed in deze complexe en dynamische omgeving vergt kortom tactisch en strategisch inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

De public affairs advocaten van bureau Brandeis begeleiden uw onderneming of (belangen)organisatie in dit strategische proces. Voor het maken van strategische keuzes en het formuleren van een scherpe public affairs strategie is het van belang dat in kaart wordt gebracht welke spelers zich bemoeien met de betreffende politieke en bestuurlijke besluitvorming, welke verschillende posities er worden ingenomen in het debat over het onderwerp en hoe de maatschappelijke veranderingen uw onderneming of (belangen)organisatie beïnvloeden. De public affairs advocaten van bureau Brandeis combineren excellente juridische kennis en tactische en strategische vaardigheden met een duidelijke sectorfocus. Zij onderhouden bovendien persoonlijke relaties met relevante spelers.  Gesprekken met sleutelpersonen kunnen veelal positief bijdragen aan de gewenste besluitvorming over belangrijke onderwerpen.

Een goede en effectieve politieke lobby is slechts een onderdeel van het gehele strategische proces waarop public affairs ziet. Met een strategische benadering van de PR-activiteiten van uw onderneming of (belangen)organisatie  brengt u uw zienswijze en uw belangen beter over het voetlicht. Het formuleren van heldere doelen, het definiëren van een centrale boodschap en het aanwijzen van primaire doelgroepen – ook dat hoort bij  public affairs.

Voor het formuleren van een effectieve public affairs strategie is een scherp oog voor de dynamiek van het maatschappelijk debat essentieel. Dat vergt niet alleen gevoel voor en inzicht in de praktijk, maar ook een uitstekende kennis van bestaande en toepasselijke wet- en regelgeving. bureau Brandeis koppelt hiertoe bij zijn advisering juridische deskundigheid aan een sterke sectorfocus. Dit in combinatie met ons breed opgebouwde netwerk en onze kennis van en contacten binnen de Nederlandse en Europese politiek en journalistiek, maakt ons tot een  gewaardeerd partner in public affairs.

Wanneer de beleidsvorming of wetgeving  is afgerond, kan het starten van een procedure ook een effectief middel zijn om overheidsbeleid terug te draaien of te veranderen. Als litigationkantoor is bureau Brandeis bij uitstek in staat om strategisch te procederen, teneinde de doelen van uw onderneming of (belangen)organisatie te realiseren.

Met onze focus op ondernemingen en (belangen)organisaties heeft bureau Brandeis een unieke positie in de markt. Wij behartigen graag de belangen van de vernieuwer, de challenger. bureau Brandeis helpt deze ondernemingen en (belangen)organisaties om binnen de complexe politieke en juridische werkelijkheid strategische veranderingen teweeg te brengen.Naar
boven