Quote

Telecommunicatiewet

De Telecommunicatiewet bevat regels die van toepassing zijn op de telecommunicatiesector. Het gaat hierbij om regels die betrekking hebben op radio, televisie en telefonie, spam, cookies en netneutraliteit maar ook om regels die betrekking hebben op speciale vormen van communicatie zoals de luchtvaart, scheepvaart en defensie. De Telecommunicatiewet heeft ten doel om een samenhangende infrastructuur voor telecomdiensten te waarborgen, evenals de vrije mededinging van deze diensten. De Europese wetgever is momenteel drukdoende het huidige juridische kader te herzien van de elektronische telecommunicatieregels doormiddel van een rechtstreeks werkende verordening.

Zaken die wij behandelen zijn onder andere:

  • Het bijstaan van Radio 538 in een procedure met betrekking tot frequentietoewijzing;
  • Een partij bijstaan in een procedure omtrent de aanleg van een ondergronds glasvezelnetwerk;
  • Voeren van een procedure over de uitleg van de Dienstenrichtlijn, tot aan het Hof van Justitie;
  • Verschillende partijen bijstaan in (bestuursrechtelijke) handhavingsprocedures.

Telecommunicatiediensten hebben te maken met uiteenlopende vormen van handhaving en kunnen betrokken raken bij diverse juridische geschillen. Het Agentschap Telecom en de ACM zijn belast met het bestuursrechtelijke toezicht op de naleving van onder andere de Telecommunicatiewet en sancties opleggen. Daarnaast is strafrechtelijke handhaving mogelijk indien de Telecommunicatiewet wordt overtreden. Vervolgens kunnen telecommunicatiediensten ook betrokken raken bij privaatrechtelijke geschillen.

De advocaten van bureau Brandeis kunnen telecommunicatiediensten adviseren met betrekking tot de juridische vraagstukken die betrekking hebben op deze uiteenlopende procedures. Wij doorzien de te nemen juridische stappen en beschikken over het strategische inzicht dat vereist is om juridische procedures succesvol te doorlopen.

De rechtsontwikkeling staat bovendien niet stil op het gebied van telecommunicatie. Technologische ontwikkelingen vereisen flexibele regelgeving en open normen, maar deze regelgeving dient vervolgens uitgekristalliseerd te worden door de rechter. Het kan op grond hiervan voor telecommunicatiediensten of partijen die betrokken zijn bij telecommunicatie complex zijn om de geldende regelgeving te doorgronden. De advocaten van bureau Brandeis zijn gespecialiseerd in het doorgronden van deze complexe regelgeving en partijen die bureau Brandeis bijstaat doen hier hun voordeel mee.

bureau Brandeis behartigt uiteenlopende zaken van verschillende partijen omtrent de toepassing van de Telecommunicatiewet. Wij adviseren verschillende partijen en tevens staan wij verschillende partijen bij in rechterlijke procedures. Hierdoor weten de advocaten van bureau Brandeis van de hoed en de rand op het gebied van de Telecommunicatiewet.Onze specialisten
Telecommunicatiewet

Naar
boven