Privacy / Telecom

Privacy en telecommunicatie zijn onderwerpen die steeds meer aandacht krijgen. Big data, social media, behavioural targeting, the internet of things, Blockchain, netneutraliteit:het privacy- en telecommunicatielandschap kent volop buzzwords en hot topics. Technische ontwikkelingen maken interessante nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen en maatschappelijk relevante toepassingen mogelijk.

sinds 25 mei 2018 is dataprotectie in Europa geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en, wat Nederland betreft, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op de naleving van de AVG en de UAVG. Dat de Autoriteit Persoonsgegevens geen tandeloze tijger meer is, blijkt wel uit de boetebedragen die zijn opgenomen in de AVG: boetes tot EUR 20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet zijn mogelijk.

De Telecommunicatiewet bevat regels die van toepassing zijn op de Nederlandse telecommunicatiesector. Het gaat hierbij om regels die betrekking hebben op radio, televisie en telefonie maar ook om regels die betrekking hebben op spam, cookies en netneutraliteit. Ook de verdeling van (schaarse) frequenties valt onder deze wet. Telecommunicatiediensten hebben te maken met uiteenlopende vormen van handhaving en kunnen betrokken raken bij diverse juridische geschillen. Het Agentschap Telecom en de ACM zijn belast met het bestuursrechtelijke toezicht op de naleving van onder andere de Telecommunicatiewet en kunnen sancties opleggen. De Europese wetgever is momenteel drukdoende het huidige juridische kader te herzien en de elektronische telecommunicatieregels doormiddel van een rechtstreeks werkende verordening te reguleren, net als de AVG.

Wij adviseren ondernemingen en organisaties over de naleving van de dataprotectie, privacy en telecommunicatieregels en ondersteunen hen bij onderzoeken en handhavingstrajecten van de toezichthouders. Enkele activiteiten die wij voor cliënten verrichten:

 • het adviseren over complexe privacy gerelateerde vraagstukken;
 • datamapping en privacy compliance trajecten;
 • het opstellen van privacy statements;
 • het uitvoeren van data protection impact assessments/ gegevensbeschermingseffectbeoordelingen;
 • het opstellen van overeenkomsten zoals verwerkersovereenkomsten en Binding Corporate Rules;
 • het adviseren over datalekken en beveiligingsissues;
 • het adviseren over de toepassing van privacy by design en privacy by default;
 • het inrichten van trans-Atlantische datastromen;
 • het versturen van commerciële berichten en behavioural marketing;
 • het verstrekken van gebruikers/klantgegevens aan opsporingsdiensten en andere derde partijen;
 • het gebruik van cookies en persoonsgegevens voor online advertentiedoeleinden en de relatie tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij dit proces;
 • het ontwikkelen en geven van trainingen. (o.a. AVG, functionaris gegevensbescherming);
 • het opstellen van of adviseren bij reacties op consultaties;
 • ondersteuning bij informatieverzoeken en bedrijfsbezoeken van toezichthouders. (Waar nodig staat er een team voor u klaar om te assisteren tijdens een bedrijfsbezoek);
 • vertegenwoordiging in zienswijze- en bezwaarprocedures bij overtredingen en;
 • het instellen van (hoger)beroep bij de bestuursrechter.

Onze cliënten variëren van B2C-internetdienstverleners, zoals ISPs, telecommunicatie providers, sociale media platforms, aanbieders van OTT -diensten, tot aanbieders van advertentienetwerken, retailers en radio- en televisieomroepen.

De specialisten van bureau Brandeis hebben jarenlange ervaring in complexe compliance-trajecten op het gebied van dataprotectie, privacy en telecommunicatie, alsmede in het procederen op deze terreinen. De specialisten van bureau Brandeis combineren uitstekende juridische vaardigheden met een pragmatische stijl.Onze specialisten
Privacy / Telecom

Naar
boven