Quote

Ondernemingen in zwaar weer

Ondernemingen in zwaar weer hebben bijzondere aandacht nodig. Juist als het lastig kan worden, komt het erop aan de juiste expertise in te schakelen. Als de onderneming insolvent is of dreigt te raken, staan grote belangen op het spel. Een grondige kennis van het recht is dan vereist en er dient vaak behoedzaam geopereerd te worden. De advocaten van bureau Brandeis beschikken over een ruime ervaring en kunnen daardoor snel en adequaat adviseren. Op die manier kan de onderneming in zwaar weer verdere problemen vaak voorkomen.

Bij ondernemingen in zwaar weer komen veel vragen naar boven.

  • Hoe kan een faillissement nog voorkomen worden?
  • Is een doorstart mogelijk?
  • Wat mag de onderneming nog wel en wat niet meer.
  • Welke mogelijke aansprakelijkheden spelen er voor de onderneming en haar bestuurders?
  • Hoe ga ik om met mijn stakeholders?
  • Welke betalingen mogen nog worden uitgevoerd?
  • En hoe om te gaan met de bank?

Dreigt zwaar weer dan wordt de juiste toepassing van de regels nog belangrijker. De regels over aansprakelijkheid en het aangaan van transacties in het zicht van het faillissement zijn fijnmazig. Het zelfde geldt voor het overnemen van contracten en verrekening van schulden en vorderingen. Rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad dragen veelvuldig bij aan de rechtsontwikkeling. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste stand van het recht. We ontwikkelen onszelf op dagelijkse basis. Omdat we veelvuldig optreden voor ondernemingen in zwaar weer, kennen we het klappen van de zweep. We weten welke grenzen er zijn, en wanneer die wel en niet te overschrijden.

Indien een onderneming in zwaar weer verkeert, spelen niet alleen juridische vragen. Ook zijn er vaak allerlei organisatorische en financiële kwesties die aandacht behoeven. Wij brengen desgewenstZo nodig maken wij samen met externe financiële- of andere experts een quick scan van de situatie en adviseren we hoe om te gaan met de situatie.

Ons doel zal daarbij zo mogelijk zijn om bedreigingen te elimineren en uitzicht te bieden op hernieuwde groei. Soms is er geen toekomstperspectief meer voor de onderneming. In dat geval is ons doel de financiële pijn voor onze cliënt zoveel mogelijk te verzachten en aansprakelijkheden voor de cliënt zoveel als mogelijk te voorkomen. Onze insolventiespecialisten behoren tot de besten van hun vakgebied.

Meer artikelen Journals
Ondernemingen in zwaar weerOnze specialisten
Ondernemingen in zwaar weer

Naar
boven