Quote

Midden- en Grootbedrijf

Het midden- en grootbedrijf betreft ondernemingen met respectievelijk tussen de 50 en 250 en meer dan 250 werknemers in dienst. bureau Brandeis begrijpt dat ieder bedrijf anders is. De lijnen lopen heel anders bij een samenwerkingsverband tussen een paar aandeelhouders dan bij een beursgenoteerde multinational. bureau Brandeis is ervaren in het bedienen van zowel midden- als grootbedrijven.

In geschillen staan wij regelmatig het bestuur en/of de aandeelhouders van midden- en grootbedrijven bij. Het kan bijvoorbeeld gaan om geschillen tussen het bestuur en de aandeelhouders, of tussen aandeelhouders onderling. Wij treden op in allerlei geschillen, aanvallend en verdedigend. Enkele voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk:

  • Geschillen over het dividendbeleid of de beloning van het bestuur,
  • Advisering over de (vermeende) noodzaak om bij te storten;
  • Conflicten over de strategie of belangrijke beslissingen binnen de onderneming;
  • Bestuurders of aandeelhouders die de vennootschap concurrentie aandoen vanuit ontevredenheid met de interne gang van zaken;
  • Geschillen tussen joint venture partners.

Al deze geschillen rondom het midden- en grootbedrijf zijn vertrouwd terrein voor bureau Brandeis.

Daarnaast treedt bureau Brandeis regelmatig op voor midden- en grootbedrijven in geschillen met externe zakenpartners. Het gaat dan bijvoorbeeld om geschillen met (voormalige) klanten of leveranciers. Ook hebben wij ervaring met geschillen van midden- en grootbedrijven met hun externe financiers, zoals banken, obligatiehouders en verstrekkers van andere (hybride) financieringsvormen. We procederen als het moet, en schikken als het kan.

Bij al deze geschillen houdt bureau Brandeis steeds voor ogen voor wie zij optreedt. Wat voor de één een geschikte vorm van communiceren is, is ongeschikt voor de ander. Hetzelfde geldt voor de aanpak van het geschil. Hiermee is bureau Brandeis een gespecialiseerde adviseur en een geschikte vertegenwoordiger in juridische procedures voor het midden- en grootbedrijf.

 Onze specialisten
Midden- en Grootbedrijf

Naar
boven