Quote

Beursfondsen

Een beursfonds is een onderneming in de vorm van een NV, welke haar aandelen verhandelt op de (Nederlandse) effectenbeurs. Binnen de beursgenoteerde onderneming kan een grote verscheidenheid aan geschillen ontstaan. Wij staan beursfondsen bij in verschillende zaken, onder andere aangaande:

  • De aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders;
  • Geschillen tussen aandeelhouders en het beursfonds;
  • Geschillen met minderheidsaandeelhouders;
  • De zeggenschap en besluitvorming binnen het beursfonds;
  • Procedures over het overnemen van ondernemingen en het fuseren, splitsen, omzetten, ontbinden en vereffenen van beursgenoteerde ondernemingen;
  • Procedures over de zorgplicht van banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners;
  • Prospectusaansprakelijkheid.

Op een beursfonds zijn naast de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) van toepassing en dan voornamelijk boek 2 daarvan. Omdat een beursfonds een beursnotering heeft, zijn tevens van toepassing de Wet op het financieel toezicht.

Geschillen met betrekking tot beursfondsen bevatten vaak complexe vraagstukken, die tactisch en strategisch inzicht vereisen. Dat kan betrekking hebben op de aansprakelijkheid van een beursfonds na verspreiding van misleidende informatie waardoor de ‘maatman’ belegger schade lijdt. Daarnaast staan onze advocaten bepaalde organen van beursfondsen bij in procedures met betrekking tot de aansprakelijkheid van die organen, of ten tijde van een (vijandige) overname. De advocaten van bureau Brandeis beschikken over uitmuntend inzicht om u in deze complexe litigation procedures bij te staan en te voorzien van sectorspecifiek juridisch advies.Onze specialisten
Beursfondsen

Naar
boven