Ondernemingen

Ondernemingen vormen een belangrijke doelgroep van bureau Brandeis. In elke sector en in elk rechtsgebied waarin bureau Brandeis actief is, zijn ondernemingen mede onze opdrachtgevers.  Bureau Brandeis staat ondernemingen bij ingeval van complexe geschillen. Daarbij kan het gaan om externe geschillen, met derde partijen. Maar er kunnen binnen ondernemingen ook interne geschillen ontstaan. In al die gevallen heeft bureau Brandeis de vereiste expertise in huis.

Onze klanten bestaan uit onder meer de volgende soorten  ondernemingen:

  • midden- en grootbedrijf;
  • beursgenoteerde ondernemingen;
  • familiebedrijven;
  • ondernemingen in zwaar weer.

Al die ondernemingen kunnen geraakt worden door externe of interne geschillen.

Bij externe geschillen gaat het om disputen die ondernemingen kunnen hebben met derde partijen. Dat kunnen contractspartijen zijn, zoals een opdrachtgever of een opdrachtnemer, maar ook professionele kredietverstrekkers zoals banken, professionele beroepsbeoefenaars, afnemers of leveranciers. Een derde partij kan ook een partij zijn die inbreuk maakt op bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten van de onderneming. Ook met overheden en andere toezichthoudende instanties, zoals het Commissariaat voor de Media, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank, kunnen geschillen ontstaan door de wijze waarop deze overheden en toezichthouders hun bevoegdheden uitoefenen.

Geschillen die binnen ondernemingen kunnen ontstaan, hebben een ander karakter. Binnen ondernemingen hebben de verschillende betrokkenen niet altijd dezelfde belangen. Een aandeelhouder kan tevens bestuurder zijn en kan zich bijvoorbeeld minder aantrekken van de belangen van de overige aandeelhouders. Het betreft dan geschillen tussen de verschillende organen van ondernemingen. Ook kan worden gedacht aan geschillen tussen de onderneming en een (voormalig) bestuurder, geschillen tussen joint venture-partners, geschillen tussen aandeelhouders onderling of geschillen tussen een onderneming en een aandeelhouder. Beursgenoteerde ondernemingen staan wij bij in geschillen met een minderheidsaandeelhouder en andersom. Bij familiebedrijven gaat het veeleer om geschillen tussen verschillende familieleden. Bij ondernemingen in zwaar weer ten slotte gaat het om het materiële insolventierecht en de problematiek die samenhangt met wederkerige overeenkomsten, de pauliana, bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid, de onrechtmatige daad en verrekeningskwesties.

Of het nu een intern of een extern geschil betreft, in alle gevallen kunnen ondernemingen onder druk komen te staan. En als het er echt om spant en het complex wordt moeten ondernemingen en de daarbij direct betrokkenen zich verzekerd weten van professionele juridische dienstverlening. Van een kwaliteit die tot de beste van de beroepsgroep behoort. Van advocaten die zijn opgeleid om te winnen. De ervaren advocaten van bureau Brandeis adviseren en procederen op het scherp van de snede.

bureau Brandeis heeft bovendien duidelijk positie gekozen. Wij kiezen ervoor niet op te treden voor de Nederlandse centrale overheid en, de Nederlandse grote banken en accountantskantoren. Dat geeft bureau Brandeis een unieke positie in de markt en het betekent dat wij de belangen van ondernemingen steeds in volle vrijheid kunnen behartigen.Onze specialisten
Ondernemingen

Naar
boven