Quote

Boeken

Het boek is niet meer wat het geweest is. Wij weten dat als geen ander. De advocaten van bureau Brandeis treden al jarenlang op voor auteurs, uitgevers, distributeurs en brancheverenigingen. We hebben de ontwikkelingen van de laatste jaren op de voet gevolgd. Ook nieuwe toetreders op de markt weten daarom de weg naar onze specialisten te vinden.

De boekenbranche kent een heel eigen dynamiek, met heel eigen vraagstukken en problemen. Zo spelen bijvoorbeeld vragen rondom:

  • De overgang van het papieren boek naar e-books, waarbij zich vragen voordoen van nieuwe uitgeefmethodes, “hergebruik” van gelezen digitale boeken en nieuwe verdienmodellen voor alle schakels in de keten;
  • Nieuwe toetreders in de markt zoals Amazon, die het speelveld veranderen voor bijvoorbeeld Nederlandse uitgevers en distributeurs;
  • Het tegengaan van verdrukking van uitgevers, bijvoorbeeld door onderlinge prijsafspraken te maken;
  • Schaalvergroting in de educatieve uitgeverij, om met de tijd mee te kunnen gaan, en elektronische leeromgevingen te kunnen aanbieden;
  • Digitalisering van de bestaande papieren titels en de vraag of de “oude” overeenkomsten een dergelijke exploitatie toestaan.

Deze vragen vergen een zorgvuldige afbakening van de taak en verantwoordelijkheid van de verschillende partijen. Bovendien leidt de wens tot bescherming van de markt en de eigen positie tot vraagstukken van mededingingsrechtelijke aard. De marktwerking moet zijn vrije loop hebben. Om in dat verband geen (kostbare) fouten te maken is een gedegen kennis van het mededingingsrecht absoluut vereist. Als uitgeverijen en brancheverenigingen in de boekenbranche juridische bijstand nodig hebben, zijn een diepgaande kennis van de markt en van het recht dan ook key.

bureau Brandeis beweegt zich al jarenlang in de boekenbranche. Wij kennen het klappen van de zweep. De wijze van communiceren, de branche-eigen gebruiken. De vragen die de boekenbranche bezighouden, vormen het fundament van ons vak. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt en in het recht dan ook op de voet. We scholen bij, we verdiepen ons. Wij beschikken over een ruime, branche-specifieke kennis en ervaring. We spelen in op het belang van de cliënt. We adviseren en procederen, aanvallend of verwerend. Maar altijd met het oog op de bal.

Meer artikelen Journals
BoekenOnze specialisten
Boeken

Naar
boven