Quote

Concentratietoezicht

De Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten houden toezicht op de marktstructuur door middel van fusiecontrole. Naast het algemene concentratiecontroletoezicht onder nationaal recht en de Europese Concentratieverordening, bestaat voor sommige sectoren zoals telecommunicatie en energie ook een sectorspecifieke toets.

 

Concentratiecontrole

Indien de betrokken ondernemingen bij een fusie, overname of oprichting van een gemeenschappelijke onderneming bepaalde omzetdrempels behalen, dienen zij deze transactie vooraf te melden bij de desbetreffende mededingingsautoriteit. In Nederland geldt een meldplicht bij de ACM indien de betrokken ondernemingen gezamenlijk een wereldwijde omzet van € 150 miljoen behalen, waarvan iedere onderneming ten minste € 30 miljoen in Nederland. Bij grotere transacties, met een gezamenlijke wereldwijde omzet van meer dan € 2,5 miljard, kan een transactie meldingsplichtig zijn bij de Europese Commissie.

Indien een transactie is gemeld zijn partijen verplicht goedkeuring van de relevante autoriteit af te wachten; zij mogen de transactie niet zonder goedkeuring implementeren. De autoriteit zal beoordelen of er na de transactie voldoende concurrentie op de markt overblijft. Mogelijk wordt er een diepgaand onderzoek gestart en/of worden er voorwaarden aan de transactie verbonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt de transactie in zijn geheel verboden.

De mededingingsadvocaten van bureau Brandeis hebben ruime ervaring met complexe (tweede fase) concentratietrajecten bij de ACM en Europese Commissie. Zij staan zowel betrokken ondernemingen bij in het snel verkrijgen van toestemming voor de transactie, als belanghebbende (derde) partijen in marktonderzoeken en remedieconsultaties.

In sommige gevallen kan een transactie die de nationale en/of Europese meldingsdrempels niet haalt toch worden onderzocht door de Europese Commissie of de ACM. Dit is het geval wanneer sprake is van een verkrijgende onderneming met een economische machtspositie, of wanneer sprake is van een verwijzing door een nationale mededingingsautoriteit naar de Europese Commissie (een zogenoemde ‘artikel 22-verwijzing‘).

Op het niet melden van een meldingsplichtige transactie en/of het reeds implementeren daarvan zonder goedkeuring (ook wel: gun-jumping) staan hoge boetes. De regels rondom concentratietoezicht luisteren over het algemeen erg nauw (zie hierover ook onze blog). Neem bij twijfel daarom altijd contact op met een van onze advocaten.

 

Wet Vifo

Naast het algemene concentratietoezicht trad op 1 juni 2023 de Wet Veiligheidstoets Investeringen, Fusies en Overnames (Wet Vifo) in werking. De Wet Vifo introduceert een meldplicht voor verwervingsactiviteiten van en investeringen in vitale aanbieders, aanbieders van sensitieve technologie en beheerders van bedrijfscampussen. Daarbij valt te denken aan warmteleveranciers, de luchthaven Schiphol, het havenbedrijf Rotterdam en aanbieders van militaire of dual use goederen.

Dergelijke verwervingsactiviteiten dienen vooraf te worden gemeld bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Indien de Minister van EZK risico’s signaleert voor nationale veiligheid of aanverwante belangen, kan het mitigerende maatregelen opleggen of de verwervingsactiviteit zelfs geheel verbieden.

Ook hier geldt de verplichting voor ondernemingen de goedkeuring af te wachten. Op het niet melden en/of reeds implementeren van de transactie staan wederom hoge boetes. Lees in deze blog meer over de Wet Vifo.

Heeft u vragen over de concentratiecontroleregels en/of de Wet Vifo? Neem contact op met een van onze specialisten.Onze specialisten
Concentratietoezicht

Naar
boven