Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht waarborgt eerlijke en effectieve concurrentie. De gedachte daarbij is dat concurrentie markten beter laat werken: in een goed functionerende, concurrerende markt kunnen consumenten profiteren van meer keuze, betere kwaliteit en/of lagere prijzen.

Het Europees en nationaal mededingingsrecht introduceert verplichtingen voor ondernemingen om de mededinging niet te verstoren. Daarbij valt te denken aan het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie, en het concentratietoezicht. Het mededingingsrecht wordt aangevuld met consumentenbescherming en regels gericht aan overheden, zoals het verbod op staatssteun en de Wet Markt & Overheid.

Een goede mededingingsadvocaat heeft affiniteit met de economie en met bewegingen in de markt. De advocaten van bureau Brandeis zijn nauw betrokken bij (markt)ontwikkelingen en hebben ruime ervaring met (mededingingsrechtelijke) toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie, en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij begeleiden marktpartijen bij boeteprocedures, concentratietrajecten en handhavingszaken, en bieden onmiddellijke ondersteuning bij onaangekondigde bedrijfsbezoeken (dawn raids) van de toezichthouder. Daarbij procederen zij ook regelmatig voor het Europees Gerecht en het Hof van Justitie. Ook adviseren zij regelmatig over sectorspecifieke regulering, bijvoorbeeld op het gebied van telecommunicatie, luchtvaart, media, food en agri, fintech, transport & mobiliteit, post & pakketten en digitale platformen (zoals de Wet inzake Digitale Markten).

Naast bestuursrechtelijke handhavingsprocedures, kan het mededingingsrecht ook een rol spelen in civiele stand-alone en follow-on procedures bij de nationale rechter. De advocaten van bureau Brandeis hebben diepgaande kennis van en ervaring met complexe vraagstukken die raken aan private handhaving van het mededingingsrecht. Het mededingingsteam van bureau Brandeis is dan ook betrokken bij veel toonaangevende civiele follow-on (kartel)schadezaken. Onze specialisten
Mededingingsrecht

Naar
boven