Quote

Life Sciences

Life Sciences is een snelgroeiende sector. Deze sector is wereldwijd constant in beweging door technologische innovaties, toetreding van startups, toenemende regulering, toenemende concurrentie, digitalisering, complexe verkoop- en distributieketens en steeds kritischer wordende consumenten en patiënten. Bedrijven in deze sector moeten zich snel kunnen aanpassen.

In een zo veranderende en veeleisende markt is professionele bijstand van juridische specialisten die de markt kennen essentieel. Met onze ervaring en specifieke sectorkennis staan wij (inter)nationale cliënten bij, zoals startups, grote mkb-bedrijven, multinationals en investeerders in onder meer de farmaceutische, biotechnologische, levensmiddelen- en medische hulpmiddelensector. Wij werken daarbij vaak samen met de legal counsel of general counsel van de onderneming.

Voor wat betreft sectorspecifiek regulatory en compliance werk hebben wij specifieke kennis. Daarbij adviseren wij over het verkrijgen van vergunningen, markttoelating van geneesmiddelen en het maken van reclame in deze sector, en procederen wij tegen de toezichthouders.

Wij staan onze cliënten ook  bij in (dreigende) geschillen in de Life Sciences sector, en de beslechting daarvan. De productie en distributie van producten in de Life Sciences sector is een complexe aangelegenheid. Ons primaire doel is ervoor te zorgen dat cliënten hun bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten zonder te worden gehinderd door geschillen met andere marktdeelnemers, en als er geschillen ontstaan: die snel en effectief op te lossen.

Wij behandelen onder meer geschillen met betrekking tot:

  • commerciële contacten, zoals distributieovereenkomsten, R&D-overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, joint venture overeenkomsten en licentieovereenkomsten;
  • productaansprakelijkheidsclaims;
  • massaschadeclaims;
  • aansprakelijkheid van onder meer afnemers, distributeurs en fabrikanten; en
  • bedrijfsgeheimen.

Daarnaast geven wij mededingingsrechtelijk advies en advies over dataprotectie, intellectuele eigendomskwesties, en corporate governance specifiek in deze sector.

Key contacts voor deze sector zijn Michelle Krekels en Simone Peek.Onze specialisten
Life Sciences

Naar
boven